Kela, TE-toimisto ja Verohallinto

24.09.2018

Kela (Kansaneläkelaitos)

on virasto, jolla on palvelupisteitä ympäri maata. Kela turvaa taloudellisesti Suomessa asuvien aseman, eli maksaa rahallista tukea niille, joilla on siihen oikeus. Kelan perusajatuksena on tukea kaikissa elämänvaiheissa.
Esimerkkejä niistä vaiheista elämässä, jolloin Kelan apu ja tuki voivat olla tarpeen:

 • kun syntyy lapsi
 • opiskeluaikana
 • jos sairastuu
 • jos jää työttömäksi
 • kun jää eläkkeelle
 • jos tulee avioero


Kelan kotisivuilla on selitetty, miten pitää toimia, kun haluaa hakea taloudellista tukea. Siellä on myös lomakkeita, joita voi täyttää, sekä laskureita, joilla voi tarkastaa, onko oikeus tukeen vai ei. Voit myös käydä Kelan toimistossa ja keskustella neuvojan kanssa siellä. Toimistossa voi olla pitkä jono, joten ellei sinulla ole aikaa, kannattaa varata aika netistä. Lisäksi on mahdollista myös soittaa Kelalle ja saada puhelinneuvontaa. Homma ei toimi niin, että vain haetaan tukea Kelalta ja sitten ajatellaan, että rahaa tulee niin kauan kuin haluaa. Kela vaatii, että hakija on itse aktiivinen. Jos esimerkiksi haet yleistä asumistukea, on vuokrasopimus toimitettava Kelan toimistoon. Jos haet opintotukea, on toimitettava Kelaan koulusta saatava opiskelutodistus jne.

TE-toimisto

TE-toimistoja eli Työ- ja elinkeinotoimistoja on ympäri Suomea. Ne tarjoavat maksuttomia palveluja työnhakijoille. Saadakseen apua TE-toimistosta, on asuttava Suomessa tai haluttava töihin Suomeen. TE-toimisto tekee yhteistyötä muun muassa yritysten, oppilaitosten ja kuntien kanssa.
TE-toimistosta voi saada apua ja neuvoja kun:

 • hakee töitä
 • haluaa perustaa yrityksen
 • tarvitsee ohjausta ammatin- tai uranvalinnassa
 • tarvitsee apua ammattiopintojen valinnassa
 • suorittaa työharjoittelun
 • on kuntouttavan työtoiminnan tarpeessa 


Verohallinto

Verohallinto on se organisaatio, joka valvoo Suomen verotulojen luotettavuutta ja tehokkuutta. Verotulot ovat julkisen talouden suurimmat tulot, siksi tarvitaan taho, joka hoitaa kaiken veroihin liittyvän. Eduskunta ja EU päättävät enimmistä veroihin liittyvistä asioista, joten verohallinto noudattaa oikeastaan vain saamiaan ohjeita ja huolehtii, että verotus toimii käytännössä.

 • Ne verot, joita maksamme valtiolle ovat arvonlisävero, lahjavero, lähdevero, perintövero, pääomatulovero, valtion tulovero, luovutusvero ja yhteisövero.
 • Kunnalla maksamme kiinteistöveron, kunnallisveron ja yhteisöveron. Seurakunnille maksamme kirkollisveron ja yhteisöveron.
 • Metsänhoitoyhdistyksille maksetaan vielä metsänhoitovero.
 • Yksityishenkilöiden lisäksi myös yritykset ja yhteisöt maksavat veroja.


Verokortti = Jos teet töitä Suomessa, tarvitset oman verokortin. Verokortin voi tilata netin kautta verohallinnon sivuilta. Saat yleensä uuden verokortin omaan postilaatikkoosi kerran vuodessa. Verokortti on veroviranomaisen ohje työnantajalle, niin että työnantaja tietää, paljonko palkasta on pidätettävä veroa. Verokortti on oikeastaan vain arvio siitä, miten paljon ansaitset vuodessa. Vuoden lopussa verohallinto tekee laskelman siitä, oletko ansainnut enemmän vai vähemmän kuin verokorttiin on merkitty. Mikäli olet ansainnut enemmän, on maksettava jäännösveroa, ja mikäli olet maksanut enemmän, saat veronpalautusta tilillesi. Kun on selvinnyt, pitääkö sinun maksaa lisää vai saatko palautusta, saat verohallinnolta kirjeen, jota kutsutaan esitäytetyksi veroilmoitukseksi. Verokortti on toimitettava työnantajalle ennen kuin aloittaa työnteon.

Teksti: Socionomstuderande Sofia Sundman


Lähteet: FPA

Back