Hjälp till den som har skulder

Hjälp till den som har skulder

Så fort man märker att man försatt sig i en större skuld ska man söka hjälp för det. Här finns en lista på sådana som man kan ta kontakt med:

 

Borgenären (fordringsägaren, den man är skyldig pengar till exempel genom obetalda räkningar)

Det lönar sig att så snabbt som möjligt ta kontakt med det företag/organisation/tjänst som man är skyldig pengar när betalningssvårigheterna börjar. Det är inte för sent fastän skulden skickats till indrivning. Du kan försöka komma överens med företaget om en betalningsplan för att få betala bort skulden i mindre delar. Företaget som har skickat ut räkningen till dig vill givetvis ha tillbaka sina pengar och är ofta tillmötesgående när du ringer och berättar att du har svårt att betala tillbaka din skuld. Det är bra om du själv kan försöka räkna ut hur mycket du kan betala av innan du ringer så är det lättare att komma överens om en betalningsplan.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Kommunerna/städerna ordnar avgiftsfri skuldrådgivning för invånare i ekonomiska svårigheter. Kontaktuppgifter till din kommuns skuldrådgivning finns på kommunens hemsidor.

Skuldrådgivning = Ibland kan någons ekonomiska situation bli så besvärlig att man inte själv klarar av att reda ut den. Man kanske inte har en aning om hu mycket skulder man har och det kommer räkningar varje dag från olika ställen som man inte ens visste om att man hade skulder till. Skuldrådgivningen är en rådgivningsverksamhet som finns till hjälp för att försöka reda ut en persons skuldsituation. Rådgivningen finns i varje kommun, på vissa ställen samarbetar man med skuldrådgivningen flera kommuner emellan. Skuldrådgivningen är avgiftsfri för klienten.

Resurscentret Föregångarna

Resurscentret Föregångarna i Vasa hjälper ungdomar med ekonomi och handledning, kontakperson Angelica Löfqvist tfn 050 453 0124

Social och hälsovårdsorganisationer

Ibland gör ekonomiska svårigheter att även andra delar av livet lider av det och därför är det bra att veta att exempelvis många social- och hälsovårdstjänster erbjuder telefonrådgivning. På Decibels Hjälp!-sida finns en lista på en del av dessa hjälptjänster.

Socialtjänsten vid kommunen/staden

Genom kommunens socialtjänst kan man eventuellt få tillfällig ekonomisk hjälp genom inkomststöd, exempelvis om ens inkomster gått till utmätning.

Socialt arbete = Finns till för att hjälpa och stöda människor i olika skeden i livet. Socialbyråer finns i varje kommun i Finland. Här finns många olika typer av stöd och service, det kan vara allt från A-rådgivning, familjearbete, utkomststöd, barnskydd till invandring, hemservice, handikappomsorg osv. Socialbyrån brukar i folkmun kallas för ”socialen”. De som arbetar med socialt arbete strävar efter att på bästa möjliga sätt stöda människor i olika livssituationer med hjälp av olika arbetsmetoder. Om du t.ex. varit arbetslös en längre tid eller under lång tid inte gjort något annat än varit hemma dagarna långa och inte riktigt vet hur du skall ta dig tillbaka till arbetslivet, kan du tillsammans med socialarbetaren göra upp en aktiveringsplan.

Utkomststöd = Är en del av det sociala arbetet. Utkomststöd är en ekonomisk förmån som man kan få i absolut sista hand, då det inte på något annat sätt går att säkerställa en familjs eller enskild persons försörjning. Utkomststöd är kanske mer känt i folkmun som ”socialbidrag”. För att ansöka om utkomststöd skall du ringa till Utkomststödsenheten i din egen kommun och beställa en tid för ett möte med en socialhandledare eller socialarbetare. Socialhandledaren eller arbetaren går igenom din livssituation med dig och gör sedan en beräkning över dina inkomster och utgifter. Huvudregeln för att ha rätt till utkomststöd är att beräkningen skall vara på minus, dvs. att dina utgifter överskrider inkomsterna. När du ansöker om utkomststöd måste du kunna visa vad du och din familj har eller har haft för inkomster. I regel kan du själv ansöka om utkomststöd efter att du fyllt 18 år, före det beräknas hela familjens inkomster i en gemensam beräkning. Eftersom utkomststödet är det absolut sista du kan få, krävs det att man i första hand skall ha ansökt om förmånerna man har rätt till från Fpa, t.ex. allmänt bostadsbidrag eller studiestöd. Dessutom krävs det också att man själv är aktiv och anmäler sig som arbetssökande eller att man ansöker om studieplats. När en ansökan om utkomststöd görs, skall även en del intyg och papper lämnas in hit. Närmare information om vad som bör lämnas in och uppvisas, fås av socialhandledare eller socialarbetare i din kommun.

FPA

Folkpensionsanstalten sköter socialskyddet för de som bor i finland, så ta kontakt med FPA på din hemort om du behöver vägledning.

Övriga

För att få experthjälp med juridiska ärenden kan man vända sig till en rättshjälpsbyrå och få kostnaderna för det helt eller delvis ersatta av staten. Läs mera på Rättshjälp-sidan http://oikeus.fi/oikeusapu/sv/index.html
Konsumentrådgivningen kan vara till hjälp när det gäller problem och konflikter vid köp. Se mera på Konsumentrådgivningens sidor.

Utmätning

Det sista sättet för en borgenär (den man är skyldig pengar) att få skulden betald är utmätning. Utmätningen kommer in i bilden när borgenären och gäldenären (den som är skyldig någon pengar)inte kunnat komma överens om sätt att återbetala skulden eller om gäldenären inte svarar på försök till indrivning.

Velkalinja

Takuu-Säätiö har en avgiftsfri, nationell telefonrådgivning som man kan ringa till anonymt från hela Finland angående egna eller närståendes pengaproblem. Problemen kan vara små eller stora. Dock har denna tjänst svårt att erbjuda service på svenska. Telefon 0800 9 8009 vardagar 10-14.

Takuu-Säätiö

Takuu-Säätiö erbjuder telefonrådgivning (mest på finska) och kan hjälpa dig vidare, så att dina skuldsvårigheter kan få en lösning. Den här stiftelsen ger även säkerhet för banklån och ordnar med stödpersonsverksamhet. Du kan läsa mera om de här sakerna på Takuu-Säätiö:s hemsidor. Skuldrådgivningen kan även hjälpa dig att ta kontakt med Takuu-Sätiö och att fylla i blanketter mm.