Hjälp till den som har skulder

24.09.2018
Så fort man märker att man försatt sig i en större skuld ska man söka hjälp för det. Här finns en lista på sådana som man kan ta kontakt med:

 

Borgenären (fordringsägaren, den man är skyldig pengar till exempel genom obetalda räkningar). Det lönar sig att så snabbt som möjligt ta kontakt. Det är inte för sent fastän skulden skickats till indrivning. Du kan försöka komma överens med företaget om en betalningsplan för att få betala bort skulden. Företaget som har skickat ut räkningen till dig vill givetvis ha tillbaka sina pengar och är ofta tillmötesgående när du ringer och berättar att du har svårt att betala tillbaka din skuld.

Ekonomi- och skuldrådgivning är en rådgivningsverksamhet som finns till hjälp för att försöka reda ut en persons skuldsituation. Rådgivningen finns i varje kommun, på vissa ställen samarbetar man med skuldrådgivningen flera kommuner emellan. Kommunerna/städerna ordnar avgiftsfri skuldrådgivning för invånare i ekonomiska svårigheter. Kontaktuppgifter till din kommuns skuldrådgivning finns på kommunens hemsidor.

Resurscentret Föregångarna i Vasa hjälper ungdomar med ekonomi och handledning, kontaktperson Angelica Löfqvist tfn 050 453 0124.

Ibland gör ekonomiska svårigheter att även andra delar av livet lider av det och därför är det bra att veta att exempelvis många social- och hälsovårdstjänster erbjuder telefonrådgivning.

Socialtjänsten vid kommunen/staden: Socialt arbete finns till för att hjälpa och stöda människor i olika skeden i livet. Socialbyråer finns i varje kommun i Finland. Här finns många olika typer av stöd och service, det kan vara allt från familjearbete, barnskydd, hemservice, handikappomsorg osv. Om du t.ex. varit arbetslös en längre tid eller under lång tid inte gjort något annat än varit hemma dagarna långa och inte riktigt vet hur du skall ta dig tillbaka till arbetslivet, kan du tillsammans med socialarbetaren göra upp en aktiveringsplan.

Utkomststöd är en ekonomisk förmån som man kan få i absolut sista hand, då det inte på något annat sätt går att säkerställa en familjs eller enskild persons försörjning. För att ansöka om utkomststöd skall du ringa till Utkomststödsenheten i din egen kommun och beställa en tid för ett möte med en socialhandledare eller socialarbetare. Huvudregeln för att ha rätt till utkomststöd är att beräkningen skall vara på minus, dvs. att dina utgifter överskrider inkomsterna. I regel kan du själv ansöka om utkomststöd efter att du fyllt 18 år, före det beräknas hela familjens inkomster i en gemensam beräkning. Eftersom utkomststödet är det absolut sista du kan få, krävs det att man i första hand skall ha ansökt om förmånerna man har rätt till från FPA, t.ex. allmänt bostadsbidrag eller studiestöd. Dessutom krävs det också att man själv är aktiv och anmäler sig som arbetssökande eller att man ansöker om studieplats. Snabbguide om grundläggande utkomststöd finns här.

Folkpensionsanstalten (FPA) sköter socialskyddet för de som bor i Finland, så ta kontakt med FPA på din hemort om du behöver vägledning.

För att få experthjälp med juridiska ärenden kan man vända sig till en rättshjälpsbyrå och få kostnaderna för det helt eller delvis ersatta av staten. Läs mera på Rättshjälp-sidan. 

Det sista sättet för en borgenär (den man är skyldig pengar) att få skulden betald är utmätning. Utmätningen kommer in i bilden när borgenären och gäldenären (den som är skyldig någon pengar)inte kunnat komma överens om sätt att återbetala skulden eller om gäldenären inte svarar på försök till indrivning.

Takuu-Säätiö har en avgiftsfri, nationell telefonrådgivning som man kan ringa till anonymt från hela Finland angående egna eller närståendes pengaproblem. Problemen kan vara små eller stora. Dock har denna tjänst svårt att erbjuda service på svenska. Telefon 0800 9 8009 vardagar 10-14.

 

Text: Text: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors och socionomstuderande Sofia Sundman

Ungdomsinformatör Liselott Nyström


Faktagranskning: Ekonomisk handledare Angelica Löfqvist, Föregångarna

Översättning: Jenny Hjulfors

Källor: Takuu-Säätiö, Oikeusapu, Kilpailu- ja Kuluttajavirasto

Tillbaka