Ungdomsstationen Klaara

Ungdomsstationen Klaara
02.11.2016
Har du utsatts för en situation som känns för svår? Eller att någon del av ditt liv inte fungerar som du skulle vilja? Att prata med någon som lyssnar kan göra att det känns bättre. När man känner att man inte kan eller vågar prata med någon i ens närhet kan man vända sig till Ungdomsstationen Klaara. Vi på Decibel åkte för att hälsa på dem!


Ungdomsstationen Klaara finns till för ungdomar i åldern 13 till 24 år som känner att de behöver hjälp eller stöd med något problem eller bekymmer. Där har de alltid någon som har tid att lyssna på dig och kan ge dig professionell hjälp och stöd.

Inget problem är för stort eller för litet, det kan vara till exempel ett brustet hjärta, känsla av ensamhet, oro inför framtiden, självmordstankar, missbruk – ja det kan handla om vad som helst.


Du behöver ingen remiss till Klaara, du behöver inte ens boka tid utan du kan gå dit när som helst under öppethållningstiderna. Men du kan även boka tid genom att du ringer dit och då är det kanslisten Ulla som svarar. Hon ber dig besvara på några enkla frågor som när du är född, varifrån du kommer och kort om ditt bekymmer. Hon berättar därefter att någon ur personalen kommer att ringa upp dig och ni kommer då överens om en tid. Om du inte vill ringa dit kan man även boka tid via Klaraas hemsida. Att få tid hos Klaara går väldigt snabbt, du kan till och med få tid samma dag som du bokar.

Klaara kansliet

 

Du hittar ungdomsstationen Klaara i centrum av Vasa på Kyrkoesplanaden i en stor stenbyggnad. Utanför ytterdörren finns det en skylt där det står Nuorioasema/Ungdomsstation Klaara. Där står även öppethållningstiderna. I Klaaras väntrum möts du av en stor söt nalle som hälsar dig välkommen, där kan du sätta dig ner och vänta på att bli inkallad. Till höger är kansliet och där sitter Ulla.
Vid första besöket på ungdomsstationen Klaara kartläggs din situation och det du önskar på hjälp med. Vid slutet av samtalet kommer ni överens om hur ni går vidare. Man får besöka Klaara ca 20 gånger och hur ofta man träffas är individuellt.


Det kostar ingenting för dig som ungdom att besöka ungdomsstationen Klaara. Om du studerar vid något av universiteten är det dock Studenthälsan som erbjuder motsvarande tjänster.

På ungdomsstationen Klaara jobbar det bland annat psykologer, psykiatriska sjukskötare, socialhandledare, socialarbetare och ungdomsarbetare, vilka alla brinner för att hjälpa dig. På Klaara finns det även tillgång till läkare. Ett läkarbesök förutsätter att du har en regelbunden samtalskontakt vid ungdomsstationen. Alla som jobbar vid Klaara har tystnadsplikt, ingen får veta att du besöker Klaara om du inte ger tillstånd till det.

WP 20150924 11 19 33 Pro


Ungdomsstationen Klaara tar emot både svensk- och finskspråkiga ungdomar. Socialhandledare Cecilia Flygar och psykolog Anna-Maria Hjerpe är de som tar emot svenskspråkiga ungdomar. Om det känns svårt att besöka Klaara på egen hand kan du ta med någon som står dig nära, det kan till exempel vara din kompis, någon från din familj eller en pojk-/flickvän. Utöver de enskilda stödsamtalen ordnar Klaara även olika grupper utifrån ett visst tema, exempelvis grupper för deprimerade och personer som grubblar. Det finns även möjlighet att delta i aktivitetsgrupper, exempelvis innebandy på onsdag eftermiddag.

De som jobbar på Klaara kan också guida dig vidare till andra hjälpande instanser, såsom socialbyrån,FPA, skuldrådgivningen osv. Vid behov kan läkaren även remittera vidare till specialsjukvården.

Namnet Klaara kommer från uttrycket ”Kyllä sinä klaarat”, för det är precis så, du klarar dig genom dina svårigheter i livet, men det är okej att inte klara det på egen hand - de på Klaara hjälper dig gärna.

Text: Praktikanten Emelie Stenholm 24.9.2015. Uppdaterat 2.11.2016

Översättning: Ungdomsinformatören Jenny Hjulfors

Tillbaka