Resurscentret Föregångarna

Resurscentret Föregångarna
29.02.2016
Saknar du studieplats och känner att du vill börja studera? Behöver du hjälp med att söka arbete och vet inte hur du ska skriva en bra arbetsansökan? Är du skoltrött, kommer ingen vart med studierna och behöver en ny ”kick”? Då kanske Resurscentret Föregångarna är stället du ska vända dig till!

Föregångarna hittar man mitt i Vasa centrum på Handelsesplanaden, bakom MacDonalds och mittemot Hesburger. Man går in i en vacker, gammaldags aula och tar hissen upp till fjärde våningen. Väl uppe beror det på vem man ska träffa, om man ska gå åt höger eller vänster. Vi får under besöket träffa verksamhetsledaren Daniel Åkermark och han sitter till höger. Daniel är den person som berättade för oss om verksamheten och visade oss alla utrymmen, men totalt elva personer jobbar där bland annat som handledare och karriärtränare. Under rundvandringen kommer några andra från personalen emot som hälsar glatt och presenterar sig.

Decibel har besökt Resurscentret Föregångarna, som är en arbetsverkstad som är till för alla svenskataladen i alla åldrar. Hit kan man komma om man vill ha hjälp med att hitta sysselsättning, studieplats eller andra lösningar som gagnar ens utveckling och välmående. . Kommunerna Korsnäs (uppsökande), Korsholm, Malax, Vörå och Vasa är samarbetskommuner med Föregångarna, men även om du är hemma från en annan kommun är du välkommen hit.

Man kan när som helst börja på Föregångarna. Ring gärna före och boka en tid så alla är förberedda. På Föregångarna kan man gå en kort tid eller en längre tid. I vissa fall går man här två dagar i veckan och i andra fall fem dagar i veckan. Varje dag börjar med en samling där man får veta dagens program.

På Föregångarna beaktar handledarna din personliga situation och tillsammans med handledare gör ni upp en individuell plan för arbetssökning och studier. För att få lite variation i vardagen, om det exempelvis blir tungt att sitta hela dagen lång och skriva arbetsansökningar, kan olika program ingå i planen. Det kan vara projektarbeten, föreläsningar, kreativitetsträning, studiehandledning och ekonomisk handledning.

Föregångarna söker resurser som för Dig framåt, där av namnet resurscenter.

Föregångarna erbjuder många olika tjänster. Ska man till exempel söka arbete är det inte alla gånger så lätt att komma igång och framför allt veta HUR ska man skriva en snygg arbetsansökan och ett snyggt CV? Eller är det dags att söka till skolor och den öppna ansökan känns krånglig? Det här är sådant som du kan få professionell hjälp med och handledning för på Föregångarna.
”Hit kan man komma och få hjälp att söka sommarjobb och att skriva CV ” – Daniel Åkermark

RAMP

På Föregångarna finns också något som heter RAMP. Är du skoltrött eller har du studier i sikte kan RAMP vara lösningen. I samarbete med skolan kan du få hjälp i att utföra vissa studier och få stöd i att ta examen. Du kan även få en liten andningspaus i det hela för att fundera på vad det egentligen är du vill studera. Tillsammans med handledaren gör du upp en personlig plan för att nå dina mål.

Vill man till RAMP kan man prata med skolans kurator eller studiehandledare. Man kan även komma via socialbyrån eller så tar man själv kontakt med Föregångarna.

Karriärträning                                                                                                                

Det finns också möjlighet till karriärträning hos Föregångarna. Karriärträning kan man få om man:

- har andra eller tredje stadiets examen
- är utan yrkesexamen
- har stått länge utanför arbetsmarknaden
- är på väg tillbaka till arbetslivet
- funderar på branschbyte
- är invandrare
- är blivande företagare

Under rundvandringen presenterade sig Tiina Puuharinen-Finne som är karriärtränare. Hon mötte oss med en stort leende och berättade att hon just då satt och förberedde det sista inför en kurs i karriärträningen som skulle börja några dagar senare.
Karriärträningen pågår i 20-40 dagar och datumen kan man hitta på nätet. Även karriärträningen skräddarsys efter egna behov och man får individuell handledning, information och hjälp att utveckla sina arbetslivsfärdigheter och sociala färdigheter. När väl karriärträningen är slut så är målsättningen att man ska ha en konkret och personlig plan för att kunna påbörja arbete eller studier.

På Föregångarna har man även möjlighet att få ekonomisk rådgivning. Hit kan man ta kontakt om man känner att man vill prata om sin ekonomi med någon och få rådgivning.

Uppsökande ungdomsarbete och skolsamarbete

Uppsökande ungdomsarbete vid Resurscentret Föregångarna strävar till att fånga upp personer i åldern 16-29 som saknar arbete eller studieplats. Målsättningen med verksamheten är att hitta ungdomar och föra dem vidare till relevant service. På så vis minskar risken att unga slås ut och marginaliseras, alltså lite ”lämna utanför samhället”.

Uppsökarna arbetar förebyggande via att informera om verksamheten bland annat för nionde klassister, för gymnasiets och på yrkesskolans första klassister och även det sista året. Även på uppbåden ger de ut information.

Föregångarna har samarbetsavtal med många skolor i Vasa och Korsholm. Via skolsamarbetet ges vägledning åt studerande som av olika orsaker har svårigheter i sina studier samt åt studeranden som håller på att avbryta eller redan har avbrutit sina studier.

Syftet med skolsamarbetet är att motverka skolavbrott och stöda och ge vägledning när man ska börja nytt stadie. Ungdomarna kan få studierådgivning och också konsultationer inom olika områden, så som livshantering, hälsa, ekonomi och arbetsmarknadskännedom.

Teksti: Praktikant Alexandra Sippus och ungdomsinformatör Liselott Nyström

Back