Skolhälsovården

Skolhälsovården
03.02.2016


På varje skola finns det skolhälsovårdare som man kan vända sig till med olika problem. Dit kan man gå med både små och stora problem. Känner du dig hängig, har du en sticka i fingret eller har du stukat foten på gymnastiktimmen? Eller misstänker du att du har urinvägsinfektion, behöver sköta om ett sår eller har du fått en panikattack? Då finns skolhälsovårdaren till för dig.

Skolhälsovårdarna tar emot alla bekymmer du har och kan de inte göra något så ser de till att du får den hjälp och vård du behöver från annat ställe. De har kontakter bland annat med fysioterapin, kuratorn och psykologen. Skolhälsovårdarna har alla mycket erfarenhet och har sett det mesta så inget problem är för pinsamt att komma och prata med dem om.


Decibel fick träffa skolhälsovårdaren Veronica Eklund som sköter om eleverna på Korsholms högstadium och gymnasium. Hon tar även emot lågstadieelever från klasserna 4-6. Veronica berättar att till henne kan man komma under skoltid, man har även rätt att vara borta från lektionen om det så behövs.

skolhalsovardarna

Från vänster: Birgitta, Nina och Veronica På Korsholms skolhälsovård

Från klockan tio till elva på förmiddagen har skolhälsovårdarna på Korsholm öppen mottagning. Kan variera från skola till skola. Det betyder att man kan komma dit utan att ha bokat tid i förväg. Resten av dagen är till för elever som har bokat tid och för olika hälsogranskningar. Är det akut så är det naturligtvis okej att komma och knacka på för att se om någon hälsovårdare råkar vara ledig just då.
När man kommer in så finns ett väntrum var man får sätta sig ner och vänta på att bli inkallad om man har en tid bokad. Kommer man under den öppna mottagningen så har skolhälsovårdarna upp dörren om ingen är i kö och då kan man genast kika in och se om man får gå in direkt. Är dörren fast så sätter man sig ner och väntar och skolhälsovårdaren kallar in nästa person när de är lediga.

I skolhälsovårdarnas utrymmen finns ett litet vilorum bredvid väntrummet, där kan man vila en stund om man känner sig hängig och sjuk, efter att man har meddelat hälsovårdaren. Läkaren har också ett eget mottagningsrum. Skolpsykologen kan också besöka skolhälsovården om det finns behov. I de här samma utrymmen har även två tandläkare sina mottagningar.
Gemensamt för alla elever är de obligatoriska hälsogranskningarna. Dessa hör till varje år under högstadietiden. Under sjunde klass blir man kallad till skolhälsovårdaren för att prata om hur skolan har börjat, om matvanor och fritid. Skolhälsovårdaren kontrollerar även elevens vikt, längd och gör en ryggkontroll.

Under åttonde klass, eller när man blir 15 år, är hälsokontrollen lite större. DåVeronica ingår också ett läkarbesök som någondera av föräldrarna gärna får komma med på. Under det här läkarbesöket får man också sitt första ”hälsointyg för ungdom”. Det här intyget är något som behövs för mopedkort och körkort.
Man får veta om besöket i god tid på förhand för det ska fyllas i en del papper som man sedan går igenom tillsammans med skolhälsovårdaren. De här pappren gäller allt från hur det går i skolan till hur det går på fritiden, om hälsa och hälsovanor och om hem och familj. Det är oftast under den här hälsogranskningen får man stelkrampsvaccinet, det varierar lite mellan kommuner, och så mäter man blodtrycket. Till den här hälsogranskningen hör också att kontrollera synen och hörseln. Även längd och vikt kontrolleras igen.

På nionde klass gäller en mindre hälsogranskning igen. Då kontrolleras längd, vikt och blodtryck. Man fyller också i en blankett gällande mående och pratar med skolhälsovårdaren om det är något som bekymrar en eller om allt är som det ska.
Förutom alla årsgranskningar görs det mycket uppföljningskontroller. Det kan vara att man följer tillväxten eller vikten lite extra, ryggkontroll, frånvarouppföljning, mående och motivation, skoltrivsel eller om man har någon medicinering som ska följas regelbundet.

Veronica berättar att en vanlig arbetsdag är det mycket mottagningar. Morgonen börjar med en halv timmes telefontid och sedan tid för pappersarbete innan mottagningen kör igång. Oftast är det mottagningar som gäller hela dagen tills skolan slutar. Sedan finns ännu lite tid för pappersarbete eller möte.
Skolhälsovården strävar efter att vara en lågtröskelmottagning. Hit ska man kunna komma med alla slags bekymmer. Är det något som bekymrar och man gått och funderat på det i flera dagar är det bra att gå och prata med någon om det.

Teksti: Praktikant (Socionom och sjukskötare) Alexandra Sippus

Back