Rahasanasto

24.09.2018

(perustuu Suomen olosuhteisiin)

Eräpäivä = se päivä, jona lasku on viimeistään maksettava

Korko = Korko on maksu, joka maksetaan, kun otetaan lainaa. Koron suuruus riippuu paljon siitä, paljonko rahaa lainaa ja mistä rahat lainaa. Korko on yleensä pienempi (=halvempaa), kun ottaa lainan pankista kuin esimerkiksi pikavippiyrityksiltä. Lainasta maksetaan korkoa (periaatteessa maksetaan siitä, että saadaan lainaksi rahaa), mutta voi myös joutua maksamaan korkoa siitä, että laskua ei maksa eräpäivään mennessä.

Käyttötili = se tili, jolle palkkatulosi tulevat ja jolta maksat menosi (erotuksena säästötilistä, jolle voit tallettaa rahaa ja jolla on yleensä korkeampi korko, eli jolle säästäminen kannattaa).

Maksumuistutus = Ellet maksa laskua eräpäivänä, saat maksumuistutuksen. Muistutuslaskun summaan on lisätty viivästyskorko. HUOM! Kaikki yritykset, kunnat ja niin edelleen eivät lähetä maksumuistutuksia, vaan laskut siirtyvät suoraan perintätoimistolle, ellei niitä maksa eräpäivänä, joten kannattaa olla varovainen!

Menot = ne rahat, jotka käytetään esimerkiksi laskuihin, vuokraan, ruokaan ja lääkkeisiin.

Nettotulot = ne rahat, jotka saat esimerkiksi palkkaa tai opintotukea verojen ja muiden menojen pidättämisen jälkeen.

Perintä = perintään kuuluvat kaikki ne tavat ja menetelmät, joita voidaan käyttää niiden saatavien perimiseksi, jotka velallinen on velkaa velkojalle. Velkoja voi olla esimerkiksi yritys, joka on myynyt tuotteen, pankki, perintätoimisto tai ulosottoviranomainen. Vain ulosottoviranomainen voi ryhtyä pakkotoimiin velan perimiseksi, esimerkiksi ulosmitata osan palkasta, takavarikoida omaisuutta tai myydä omaisuutta huutokaupalla.

Saatava = tarkoittaa useimmiten sitä summaa, jonka on velkaa jollekin

Takaaja = lupaa asettua takuuseen esimerkiksi silloin, kun velallinen ottaa lainan pankista. Ellei velallinen pysty maksamaan lainaansa, takaaja on velvollinen maksamaan sen.

Talousarvio = kirjataan ja vertaillaan/suunnitellaan menoja ja tuloja, joita on tai tulee olemaan esimerkiksi kuukausittain tai kokonaiseksi vuodeksi kerrallaan.

Velallinen = se, joka on jollekin rahaa velkaa, esimerkiksi maksamattomia laskuja yrityksille tai laina pankista.

Velkoja = se, jolle joku on velkaa, esimerkiksi pankki tai yritys, josta velallinen on ostanut jotain.

Teksti: Ungdomsinformatörerna och praktikanterna vid Decibel.fi
Tarkastus: Angelica Qvist, ekonomisk handledare vid Resurscentret Föregångarna rf

Käännös: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors

Back