Pelien ikärajat

Pelien ikärajat

Pelien ikärajoilla pyritään suojelemaan lapsia ja nuoria yleisellä tasolla haitallisilta asioilta kunnes he ovat tarpeeksi vanhoja itse kantamaan vastuun omien valintojensa vaikutuksesta. Mitä vanhempana haitallisten sisältöjen katseleminen/pelien pelaamisen aloittaa, sitä pienemmällä todennäköisyydellä niistä muodostuu joskus ongelmia elämässä.

Jokainen kokee kuitenkin haitallisuuden yksilöllisesti, eli se mikä on jollekin haitallista ei välttämättä ole sitä toiselle. Nuorena halutaan usein voimakkaita tunnekokemuksia ja jännitystä elämään, jolloin silloin oman sietokyvyn rajat unohtuvat/yliarvioituvat herkästi.

Suomessa digitaalisten pelien ikärajat merkitään eurooppalaisen luokittelujärjestelmän eli PEGI:in mukaan, pelien sisällön perusteella. Korkea ikäraja 18/16 tarkoittaa, että peli sisältää väkivaltaa, seksiä tai muuta lapsille ja nuorille haitallista sisältöä.
Kaikkien rahapelien ikäraja on Suomessa nykyään 18-vuotta.