Åldersgräns för spel

Åldersgräns för spel

Orsaken till att det finns åldersgränser för spel är för att på ett allmänt plan skydda barn och unga från skadliga saker tills de är tillräckligt gamla för att själva ansvara för vad deras val har för konsekvenser. Skadliga bilder eller handlingar i spelen kan vara exempelvis våld, kriminalitet, rått eller objektifierande sex eller speciellt skrämmande scener. Ju äldre man är när man utsätts för skadligt innehåll till exempel i spel, desto mindre är risken att intrycken skapar problem i livet.

Alla upplever dock skadligheten individuellt, så att en sak som en person skadas av att se eller uppleva inte skadar en annan på samma sätt. Som ung vill man gärna ha starka känsloupplevelser och spänning i livet och då är det lätt att glömma eller överskatta hur känslig den egna tåligheten är.

I Finland märks de digitala spelens åldersgränser enligt det europeiska klassificeringssystemet PEGI på basen av spelens innehåll. Den höga åldersgränsen 18/16 betyder att spelet innehåller våld, sex eller annat sinnehåll om kan vara skadligt för barn och unga att se.

Alla penningautomatspel har i Finland idag 18 års åldersgräns. Åldersgränsen baserar sig på Lotterilagen. Den lagen är till för att förebygga negativa sociala och hälsomässiga konsekvenser av penningspel, exempelvis för att försöka förhindra att minderåriga spelar upp alla sina pengar.