Stressin syitä ja seurakset

07.02.2019

Stressin syitä

Syitä voivat olla esimerkiksi huonot välit vanhempien kanssa, pelko vanhempien eroamisesta, taloudelliset huolet tai pelko siitä, että jollekin läheiselle tapahtuu jotain pahaa. Seurustelusuhteet voivat myös aiheuttaa stressiä. Muita yleisimpiä stressaavia asioita ovat muun muassa suuret työmäärät, kiire, sekä menestymis- ja suorituspaineet.

  • Aikuistumiseen liittyy paljon muutoksia ja niistä syntyviä huolia
  • Hormonitoiminta muuttuu ja fyysinen kasvu vaikuttaa psyykkiseen tasapainoon
  • Ulkonäköpaineet saattavat olla todella kovia. Käyttäytymismalleja ja kauneusihanteita luovat esimerkiksi muoti, mainokset ja koko nuorisokulttuuri.
  • Pitkäaikaisen, eli kroonisen, stressin syyt löytyvät pitkään kestäneistä haitallisista elämänolosuhteista. Näitä ovat esimerkiksi riitaisa kotielämä ja vanhempien omat ongelmat
  • Myös kiusatuksi tuleminen ja uhkaavat elämäntapahtumat, kuten esimerkiksi vanhemman menettäminen, aiheuttavat kroonista stressiä itsenäistyminen ja nopea aikuistuminen.

Stressin seuraukset
Stressi saa ihmisessä aikaan monenlaisia muutoksia, jotka pitkään jatkuneena rasittavat elimistöä ja vähitellen altistavat erilaisille vaivoille. Stressin fyysisiin haittoihin kuuluvat esimerkiksi verenpaineen nousu ja sydämen sykkeen tiheytyminen, jotka kuormittavat haitallisesti sydän- ja verenkiertojärjestelmää. Liiallinen stressi heikentää elimistön vastustuskykyä tartuntataudeille ja tämä voi johtaa esimerkiksi toistuviin hengitysteiden tulehduksiin.

Liiallinen stressi voi aiheuttaa myös päänsärkyä, lihaskipua, hikoilua ja vatsavaivoja. Yleisimmät ensimmäiset oireet stressistä tunne-elämän puolella ovat ärtyneisyys, turhautumisen tunne, väsymys, ahdistuneisuus ja unihäiriöt. Myös ruokahalun muutokset suuntaan ja toiseen voivat olla stressin oireita. Pitkään kestäneen stressin psyykkisiä oireita ovat esimerkiksi keskittymiskyvyttömyys, jännittyneisyys ja muistihäiriöt. Liiallisen stressin psyykkisiin haittoihin kuuluvat myös asioiden unohtelu, kiinnostuksen puute, itsetunto-ongelmat, sekä masentuneisuus.

Seuraukset voivat olla myös päihteiden käytön lisääntyminen stressiä laukaisemaan sekä liikunnan ja harrastusten laiminlyönti. Näiden seurauksena stressi vain pahenee entisestään.

Liiallisen stressin sosiaaliset haitat voivat näkyä esimerkiksi vetäytymisenä ja kiinnostuksen menetyksenä sosiaalisia tilanteita kohtaan. Stressin haitat voivat näkyä myös kaverisuhteiden rakoiluna ja ongelmina parisuhteessa sekä perheessä.

Teksti: Juulia Mäenpää & Hanne-Kaisa Rautapuro, hälsovårdsstuderanden vid VAMK

Tarkastus: Lärdomsprov för Juulia Mäenpääs och Hanne-Kaisa Rautapuros hälsovårdar-examen

Käännös: Lena Niininen (till svenska)

Lähteet: Juulia Mäenpää & Hanne-Kaisa Rautapuro: "Nuorten unettomuus ja stressi - verkkomateriaalin tuottaminen Decibel.fi-sivustolle" -lärdomsprov för hälsovårdarexamen.

Back