Orsaker och följder

07.02.2019

Vad orsakar stress?

Det kan tex handla om dåliga relationer till föräldrarna, rädsla för att föräldrarna ska skilja sig, ekonomiska problem eller oro för att något hemskt skall hända någon i familjen. Också parförhållandet är en vanlig orsak till stress. Andra orsaker till stress är stora arbetsmängder, brådska och prestationskrav.

  • Att bli vuxen innebär massor av förändringar och det är normalt att oroa sig för det ena eller det andra.
  • Hormonproduktionen ändras och den fysiska tillväxten påverkar psyket.
  • Kraven på utseendet kan vara väldigt hårda. Beteendemodeller och skönhetsideal fås bla från mode, reklam och ungdomskultur.
  • Orsaker till långvarig, dvs kronisk, stress finns i en skadlig omgivning och livsstil som varit närvarande under en längre tid. Exempel på detta är gräl i hemmet och föräldrars eventuella egna problem.
  • Dessutom orsakar mobbning och hot om ovälkomna förändringar, så som rädslan att förlora en förälder, kronisk stress.
  • Att klara sig bra i skolan och med studierna orsakar stress för många och skoltrötthet blir allt vanligare. Skoltröttheten leder till känslor av att vara otillräcklig och får en att tröttna på skolarbetet. Många unga upplever dessutom att de förväntas göra stora beslut som berör resten av livet.
  • Framtiden, det kommande yrket och det egna livet kan upplevas som saker som orsakar stress.

Följder av stress

Stressen orsakar flera olika förändringar hos människan och dessa förändringar kan leda till besvär och problem om stressen är långvarig. Fysiska problem som är orsakade av stress är tex högre blodtryck och snabbare puls. Det här anstränger hjärtat och blodomloppet på ett negativt sätt. För mycket stress försämrar också motståndskraften mot infektionssjukdomar, vilket kan leda till återkommande infektioner.

För mycket stress kan dessutom orsaka huvudvärk, muskelvärk, svettning och magbesvär. De vanligaste stressrelaterade symptomen när det gäller känslolivet är frustration, trötthet, ångest, irritation och sömnproblem.  Stressen kan också orsaka förändringar i matlusten. Psykiska symptom av långvarig stress är tex koncentreringssvårigheter, nervositet och minnesstörningar. Andra psykiska symptom är deppighet, glömska, problem med självkänslan och att man inte har intresse för något.

Följderna av stress kan leda till ökad användning av rusmedel och försummad motion, hobby och skyldigheter. Men följden av dessa är att stressen bara blir värre.

Stressen kan också påverka de sociala kontakterna negativt - det är vanligt att man drar sig undan och mister intresset för sociala situationer. Stressen kan också orsaka friktion i kompisrelationerna, parförhållandet och familjen.

Text: Juulia Mäenpää & Hanne-Kaisa Rautapuro, hälsovårdsstuderanden vid VAMK

Faktagranskning: Lärdomsprov för Juulia Mäenpääs och Hanne-Kaisa Rautapuros hälsovårdar-examen

Översättning: Lena Niininen (till svenska)

Källor: Juulia Mäenpää & Hanne-Kaisa Rautapuro: "Nuorten unettomuus ja stressi - verkkomateriaalin tuottaminen Decibel.fi-sivustolle" -lärdomsprov för hälsovårdarexamen.

Tillbaka