Päihteet ja riippuvuus

Päihteet aiheuttavat muutoksia ihmisen psyykkisiin toimintoihin, mielialaan ja tajuntaan. Päihteet vaikuttavat myös fyysiseen terveyteen ja ovat pitkään käytettyinä hengenvaarallisia. Yleisimpiä päihteitä ovat alkoholi, tupakka ja huumeet. Päihteet aiheuttavat psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista riippuvuutta.

Riippuvuus on yksi syy päihteiden väärinkäyttöön. Riippuvuus voi syntyä mihin tahansa mielihyvää tuottavaan aineeseen tai toimintaan, kuten alkoholiin, pelaamiseen, syömiseen tai laihduttamiseen. Nuoret tulevat aikuisia herkemmin riippuvaisiksi, koska aivojen kehitys on vielä kesken.

Päihteet ja riippuvuus

 

Fyysinen riippuvuus tarkoittaa sitä, että käyttäjän elimistö tottuu johonkin aineeseen. Aineen katoaminen elimistöstä aiheuttaa vieroitusoireita. Vieroitusoireita ovat mm. ahdistuneisuus, pahoinvointi, vapina ja hikoilu.

Psyykkinen riippuvuus on henkilön johonkin asiaan tai toimintaan liittyvä tottumus, josta on vaikeaa päästä eroon.

Sosiaalinen riippuvuus syntyy siihen ryhmään ja sosiaaliseen tilanteeseen, jossa esim. jotakin ainetta käytetään. Riippuvuutta ylläpitää ryhmään kuuluvuuden ja hyväksytyksi tulemisen tunne.