På gång

På gång

På den här sidan publicerar vi t.ex. om stödgrupper, ungdomslokaler och evenemang som finns i Österbotten. Både vuxna och ungdomar får gärna tipsa oss om vad som är på gång i ert hörn av Österbotten.

Skicka ett mejl eller meddelande via Facebook åt oss bara, så lägger vi in det här.

17.04.2019

Befinner du dig i en svår livssituation eller har du upplevt något uppskakande? Har ditt liv plötsligt förändrats och känns det oöverkomligt? Har du självdestruktiva tankar? Du behöver inte vara ensam, ring 09 2525 0112!
Läs mera

19.02.2019

Aada Sillanpää aadasillanpaa@gmail.com, puheenjohtaja/ordförande Janina Suominen, janinasuominen@gmail.com, varapuheenjohtaja/viceordförande Mariko Roos, mariko.roos@gmail.com, sihteeri/sekreterare Em...
Läs mera