Arbetslöshet

28.11.2018

Anmäl dig som arbetssökande

Alla kan drabbas av arbetslöshet i något skede av livet - speciellt nu när det är så "dåliga tider"...

Så fort du vet att du kommer att bli arbetslös, permitterad eller fått din examen är det viktigt att du senast första dagen av arbetslöshet anmäla dig till närmaste arbets- och näringsbyrå (TE-byrån).

Då går allt snabbare, både att du får arbetslöshetsersättningen på kontot och att du kommer igång med jobbsökningen (det finns nämligen en oskriven lag som påstår att arbetsgivare ratar dig lättare om du gått arbetslös i mer än tre månader...). Att anmäla dig som arbetslös gör du allra enklast via Internet på adressen www.mol.fi. Du kan också välja att anmäla dig personligen direkt vid arbetskraftsbyrån. Kundrådgivarna vid arbetskraftsbyrån ger sedan information om fortsättningen. Du måste hur som helst dit och prata med dem inom fyra veckor från att du anmält dig som arbetssökande via Internet, eftersom de bland annat reder ut vilka ekonomiska understöd just du kan få. Mera om utkomststöden finns längre ner på denna sida.

Läs mera här om vad Arbets- och näringsbyrån vill att du ska göra när du vet att du kommer att bli eller har blivit arbetslös.

Efter att du har anmält dig som arbetssökande finns det många typer av service som arbets- och näringsbyrån kan erbjuda. Du kan till exempel delta i arbetspraktik eller genomgå arbetskraftspolitisk utbildning för att förbättra dina möjligheter på arbetsmarknaden.

Under mol.fi, arbets- och näringsbyråns officiella sidor, får du information om lediga arbetsplatser och arbetskraftsutbildning samt information om arbets- och näringsbyråernas serviceformer. Du kan också anmäla om du har tagit emot heltidsarbete, börjat studera eller inlett din militärtjänst eller blivit sjukskriven. Hit kan du också anmäla eventuella adress- eller andra förändringar i dina kontaktuppgifter.

Förvärvsarbetande arbetssökande kan också förnya sin arbetsansökan och de som står i beråd att besöka arbets- och näringsbyrån för första gången får förhandsinformation om hur man ska gå till väga då man vill anmäla sig som arbetssökande.

Olika sysselsättningsprojekt

I Österbotten finns det olika sysselsättningsprojekt som är till för att förbättra de arbetslösas situation. Ta kontakt direkt arbets- och näringsbyrån för mera information. Arbets- och näringsbyrån kan berätta mera om de olika sysselsättningsprojekt som finns i regionen för tillfället.

Till exempel i Vasa finns Resurscentret Föregångarna som är en arbetsverkstad för arbetslösa svenskspråkiga invånare i Vasa, Korsholm och Malax. Vid Föregångarna får man hjälp med att planera sin framtid med tanke på exempelvis utbildning eller arbete. 

I Sydösterbotten finns JobCenter, som bland annat omfattar ett ungdomsprojekt för unga i högstadie- och gymnasieåldern, samt övriga som saknar yrkesutbildning. Målsättningen är att öka möjligheten till utbildning, yrke och sysselsättning. JobCenter fungerar i samarbete med arbetskraftsbyrån, social- och hälsovårdsmyndigheter, skolväsende och arbetsgivare. Verksamhetsområdet omfattar Kristinestad, Närpes, Korsnäs, Kaskö och Bötom, dvs. Sydösterbottens arbetskraftsdistrikt. Verksamhetspunkterna finns i Kristinestad och Närpes.

Det finns fler sysselsättningsprojekt i Österbotten, men du kan även få hjälp av en uppsökande ungdomsarbetare. Varje österbottnisk kommun har sådana och de kan hjälpa dig hitta rätt väg att gå vidare.

Rörlighetsunderstöd - ersättning för jobbsökningsresor

För dem som söker jobb på andra orter än hemorten finns det möjligheter att ansöka om rörlighetsunderstöd. Detta stöd är till för att ersätta kostnader för resor och uppehälle då man reser till en annan ort på till exempel arbetsintervju eller för att skriva arbetsavtal. Du måste alltid ansöka om rörlighetsunderstödet före resan för att du ska ha rätt till ersättning. Klicka här för mera information.

Arbetslöshetsersättningar

Utkomstskydd för arbetslösa betalas för att du ska överleva ekonomiskt tills du hittar ett jobb och får lön igen. Utkomstförmåner under arbetslöshet är inkomstdagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd.

"Då en person anmält sig som arbetslös arbetssökande hos arbets- och näringsbyrån och vill ansöka om arbetslöshetsförmån, ger arbets- och näringsbyrån ett arbetskraftspolitiskt utlåtande om arbetssökandens rätt till utkomstskydd för arbetslösa. Arbetslöshetskassorna och Fpa sköter utbetalningen av arbetslöshetsförmånen. Arbetslöshetskassorna svarar för utbetalningen av inkomstdagpenning. För utbetalningen av grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd svarar Fpa". Med det här menar de alltså att du när du blir arbetslös först går till din egen Arbets- och näringsbyrå och där bestämmer de vad just du kan få för stöd och de ger dig blanketter att fylla i och visar dig också vidare.

Det är inte så krångligt som det låter - så länge du kommer ihåg att göra det allra senast den första dagen du är arbetslös!!!

Information om arbetslöshetsersättningar får du från Folkpensionsanstalten FPA (KELA).

Text: Ungdomsinformatör Liselott Nyström

Översättning: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors

Tillbaka