Arbetspraktik

Arbetspraktik

Arbetspraktik kan vara ett bra alternativ om du vill prova på olika yrken eller branscher. Det är också ett bra alternativ om du inte har någon studieplats och har svårt att hitta arbete. Man kan se arbetspraktik som en bra inkörsport till arbetslivet, och via arbetspraktik skaffar du dig många bra erfarenheter med tanke på framtiden.

Om du är under 25 år är det arbetspraktik du kan delta i och är du över 25 ska du kolla på arbetslivsträning.

OBS! Inom många utbildningar genomför man också arbetspraktik som en del av studierna, men det är inte samma sak som vi här menar med arbetspraktik.

Anmäl dig till TE-byrån

För att kunna börja på arbetspraktik måste du anmäla dig personligen till TE-byrån ). Du kan själv söka en praktikplats som intresserar dig. Om du inte själv hittar en praktikplats, har arbetskraftsbyrån ett ganska stort utbud av praktikplatser inom olika områden att erbjuda. Arbetskraftsbyrån gör ett avtal om arbetspraktik som både arbetsgivaren och praktikanten skriver under.

Under arbetspraktiken har praktikanten rätt till arbetsmarknadsstöd. Det är det Folkpensionsanstalten (FPA) som betalar ut, läs mera om det på deras sidor.

Se mera i gråa inforutan nere på den här sidan.