Sommarjobb

28.11.2018

Det är redan i februari och mars som de flesta ansökningstider för årets sommarjobb går ut.

Att söka sommarjobb

Det är redan i februari och mars som de flesta ansökningstider för årets sommarjobb går ut.  Håll koll på TE-byrån sidor te-tjanster.fi och läs spalterna med lediga jobb i dagstidningarna. Många företag och kommuner har dessutom lediganslagna sommarjobb och ansökningsblanketter på sina webbsidor. Det lönar sig alltid att söka många olika sommarjobb - även till sådana ställen och branscher som inte direkt hör till ditt intresseområde eller utbildning. Om du råkar få flera jobb är det bara att välja det du helst vill ha och tacka nej till övriga, men i dessa tider råder det brist på sommarjobb och konkurrensen är hård.

Sommarjobb inom kommunen

Kommunerna har oftast ett eget ansökningssystem med särskilda blanketter för sommarjobb. Oftast är just de här sommarjobben en månad långa och är tänkta att ge arbetserfarenhet åt en bestämd åldersgrupp inom den egna kommunen. Ta alltså kontakt med din kommun i god tid, helst redan i januari-februari, och fråga hur du ska göra för att söka sommarjobb inom kommunen. Observera att det fortsättningsvis kan hända att du måste vara skriven i den kommun du söker kommunens sommarjobb i - medan kommunen kan ta sommarvikarier och praktikanter för lite längre perioder och med bättre betalt från andra kommuner. Flera kommuner lottar/delar ut sommarjobbssedlar eller morotspengar också. Det betyder att de ger dig en sedel värd en viss summa som du kan visa för en potentiell arbetsgivare. Om arbetsgivaren anställer dig får arbetsgivaren summan av kommunen som ett bidrag till din lön.

Sommarjobb inom privata sektorn

Skicka gärna ansökningar till så många företag som möjligt. Ju fler ansökningar du skriver, desto större chans att det nappar någonstans. Gå in på företagens hemsidor, ta kontakt med personalavdelningen på olika företag och fråga om du kan sända in en öppen ansökan till företaget. Det är alltid bra att ringa företaget före du skickar in ansökan så att du kan fråga kring olika saker, t.ex. om arbetsuppgifterna. Ju mer bakgrundsinformation du har, desto lättare blir det att skriva en bra ansökan.

OBS! Det lönar sig också att utnyttja kontakter bland t.ex. släkt och vänner. Det är oftast en fördel om du känner någon som arbetar eller har arbetat inom företaget. Om du har sommarjobbat förut på ett företag, lönar det sig absolut att ta kontakt med företaget på nytt. Många företag anställer gärna sommarjobbare som är bekanta från förr.

Att tänka på när man sommarjobbar

Det finns några viktiga saker man bör känna till och ha fixat när man börjar sommarjobba:

  • En muntlig överenskommelse är nog giltig, men det rekommenderas att alltid skriva ett skriftligt arbetsavtal. Där kommer arbetstagaren och arbetsgivaren överens om vad som gäller, tex arbetstider, arbetsuppgifter, lön och semester. Arbetsavtalet kan även fungera som arbetsbeskrivning ifall det inte finns en mer utförlig sådan.
  • Du har rätt till inte bara grundlön utan även övertidsersättning, kvälls- och helgtillägg och andra tillägg till lönen. Du har även rätt till två semesterdagar per månad. Du kan antingen ta ut dem i slutet av anställningen som ledig tid eller som pengar. Du har även rätt till semesterersättning.
  • Bokför din arbetstid själv också, så att säkert inga missförstånd uppkommer. Se vilka arbetstider som gäller för personer under 18 i Ung arbetstagare.
  • Kom ihåg att be om arbetsintyg när anställningen är nästan slut. Det är ett viktigt dokument när du ska söka nytt jobb, en studieplats eller senare i din karriär anhålla om ålderstillägg.
  • Ett sommarjobb är så gott som alltid en visstidsanställning med ett slutdatum och då behöver du inte säga upp dig när anställningen tar slut. Eftersom sommarjobbet varar under ett år så är såväl din som din arbetsgivares uppsägningstid 14 dagar, om ni inte kommer överens om annat i arbetsavtalet.
  • Kom ihåg att fråga efter ett arbetsavtal om du inte får ett automatiskt, det kan vara bra att ha svart på vitt ifall det skulle uppstå meningsskiljaktigheter i något skede.
  • Minst lika viktigt är att du efter avslutat jobb får ett arbetsintyg. Det kan du sen sätta till ditt CV, eller så kan du ha fördel av det när du söker in till någon skola. Man vet aldrig när man kan ha nytta av ett intyg över något som man deltagit i. Alla kurser och praktikplatser kan vara värdefulla någon gång i livet.
  • Våga fråga om allt som rör jobbet - arbetsgivaren har skyldighet att handleda dig om allt från säkerhetsföreskrifterna till var kaffekokaren finns. Bättre att fråga med detsamma än att göra bort sig - eller ännu värre. använd också den skyddsutrustning som finns och läs i Ung arbetstagare vika saker det är förbjudet för personer under 18 år att göra. Du har rätt att vägra göra saker som kan vara skadliga eller hälsofarliga.

Text: Ungdomsinformatör Liselott Nyström

Översättning: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors

Tillbaka