Internet – Svaret på allt!?

Internet – Svaret på allt!?

- Vad är huvudstaden i Darioc?
- Vem är Paow?
- Vilken är den bästa telefonen på marknaden?

Internet – Svaret på allt!?

Det mesta går att googla. Man kan hitta svar på nästan allt på internet. MEN det gäller att inte tro på allt
man läser på Internet, utan man måste vara källkritisk. Mycket ”fakta” man hittar på internet stämmer inte.
Innan man tror på något man läser finns det några saker att reflektera kring.
Först och främst skall man fundera kring vad man söker efter. Söker du t.ex. ”Mobilstrålning är skadligt för
hälsan” – Då hittar du garanterat sidor som styrker detta. Söker du istället på ”Mobilstrålning är inte farligt”
hittar du säkert lika många svar som styrker det.

Välj noga ut vad du tror på genom att ställa dig följande frågor medan du letar information:

1. Vem har gjort sidan och gett ut informationen?
- Företag
- Förening
- Organisation
- Privatperson
- Är det någon som kan sin sak?
- Är det någon du litar på?

2. Varför är sidan gjord?
- Sälja något
- Informera
- Propagera
- Underhålla
- Presentera fakta

3. Hur ser webbsidan ut?
- Finns kontaktinformation (Kanske det finns en "Om webbplatsen" - knapp)
- Verkar den seriös
- Fungerar länkar
- Finns det datum på när informationen uppdaterats
- Finns det källhänvisningar

4. Finns samma information på andra platser?
- Finns det andra webbsidor som skriver samma sak
- Vilken information ges om saken i t.ex. tv, tidningar o.dyl.

TRO INTE PÅ ALLT DU LÄSER PÅ INTERNET! VEM SOM HELST KAN LÄGGA UT INFORMATION PÅ NÄTET!