Internet, unga och sex

27.09.2018

I puberteten vaknar ungdomarnas intresse för människokroppen och sexualitet och det är normalt att man söker information om saker på nätet.

De flesta nätgemenskap som unga använder förbjuder all sexuellt laddad aktivitet. Det betyder att t.ex. nickar som har med sex att göra, sexuellt laddade och erotiska bilder och videon och sexuella trakasserier är förbjudna. Ändå publicerar många unga t.ex. halvnakna bilder på sig själva. Ofta tänker ungdomar inte vem som ser bilderna, i vilket sammanhang och hurudana problem man kan få innan de publicerar bilden.

Visst går det att ta bort bilderna från programmet i fråga och även från den egna datorn, men det kan hända att bilderna aldrig raderas från internet. Någon annan kan ha kopierat bilden eller videon på sin egen dator och fortsätta att sprida materialet. Bilder och videor kan också sparas på sökmaskinernas (t.ex. google, bing) minne.

Det är lätt att lära känna nya människor med hjälp av nätgemenskapen. Ibland kan man få sexuellt laddade meddelanden från okända människor och fastän de här meddelandena skulle kännas spännande och fascinerande, är det bra att komma ihåg att det faktiskt är en helt okänd människa på "andra sidan av skärmen". Det dåliga med att prata på nätet är att där ser man inte den andras miner, gester och annat kroppsspråk.

På nätet kan relationen gå mycket snabbt framåt och den kan kännas trygg och pålitlig, vilket gör att det blir lättare att prata om sex och sina egna känslor. Men kom ihåg att vara försiktig - med hjälp av internet kan vem som helst bli någon annan än den man är och man kan aldrig vara säker på den andras avsikt.

Text: Liselott Nyström, ungdomsinformatörKällor: mediataitokoulu.fi

Tillbaka