Internet, unga och sex

Internet, unga och sex

I puberteten vaknar ungdomarnas intresse för människokroppen och sexualitet och det är normalt att söka information om saker på nätet. Där finns allt mycket lättåtkomligt, men informationen är ofta tvivelaktig. Ofta ger sökmaskinerna träffar på sexuellt laddade bilder och nyfikenheten gör att många klickar vidare. Det är då viktigt att komma ihåg att nätporr ger en förvrängd bild av sex. Nätporr kan också vara skadligt för ungas utveckling, orsaka känslor av osäkerhet och press på att behöva se ut på ett visst sätt.

Sexualitet och de sociala medierna

De flesta nätgemenskaper som unga använder förbjuder all sexuellt laddad aktivitet. Det betyder att tex. användarnamn som har med sex att göra, sexuellt laddade och erotiska bilder och videon och sexuella trakasserier är förbjudna. Ändå publicerar många unga halvnakna bilder på sig själva. Unga som publicerar sådana bilder vill först och främst ha uppmärksamhet av andra Internetanvändare. Ofta tänker ungdomarna inte på vem som ser bilderna, i vilket sammanhang och hurudana problem man kan få av att publicera bilderna. 

Visst går det att ta bort bilderna från sajten eller appen i fråga och även från den egna datorn, men det kan hända att bilderna aldrig raderas från Internet. Någon annan kan ha kopierat bilden eller videon och fortsätta att sprida materialet via sin egen dator. Bilder och videor kan också sparas på sökmaskinernas (tex. google, bing) minne.

Det är lätt att lära känna nya människor med hjälp av nätgemenskapen. Ibland kan man få sexuellt laddade meddelanden från okända människor och fastän de här meddelandena skulle kännas spännande och fascinerande, är det bra att komma ihåg att det faktiskt är en helt okänd människa på "andra sidan av skärmen". Det dåliga med att prata på nätet är att den andras miner, gester och annat kroppsspråk inte syns, vilket lämnar för mycket utrymme för den egna fantasin.  Då händer det lätt att en drömvän eller drömpartner skapas.

Den nya nätbekanta, som ofta är äldre, är intresserad, uppmuntrande och godkännande, känns ofta som en mycket viktig relation när man är ung. På nätet kan relationen gå snabbt framåt och kännas trygg och pålitlig, vilket gör att det blir lättare att prata om sex och egna känslor. Men kom ihåg att vara försiktig - med hjälp av Internet kan vem som helst bli någon annan och det går aldrig att vara säker på den andras avsikt.