Hälsovetenskaper

09.03.2023
Hej! Vad kan man jobba som om man studerat hälsovetenskaper vid ÅA (med huvudämne vårdvetenskap)? Var kan man jobba och vilka yrkestitlar kan man ha, samt hurudan lön har dessa yrken?
Har förstått att många jobbar som chefer, men man kan väl inte bli chef direkt man är färdig utbildad? --
Patricia Donner

Magister i Vuxenpedagogik, Elev- och studiehandledare Patricia svarar

10.03.2023

Hej,

Utgående från Åbo Akademis hemsida så framkommer följande karriärmöjligheter:
Utbildningen ger beredskap för t.ex. lärar-, ledarskaps-, expert-, planerings-, utvecklings- och forskningsuppgifter samt för kliniskt arbete inom offentliga, privata och tredje sektorn. Många jobbar med administrativa och ledarskapsuppgifter i förmansposition, exempelvis som servicechefer, omsorgschefer eller vårdutvecklare inom den kommunala vårdsektorn, men även på den privata marknaden. En del jobbar som vårdlärare eller lärare i hälsokunskap inom den grundläggande utbildningen, yrkeshögskolor och andra stadiets utbildningar medan andra kan ha en intressant karriär inom olika organisationer. 

Du har antagligen redan bekantat dig med sidan eftersom du lyfter fram just chefspositioner i dina funderingar. Orsaken till det är nog att du får en högre högskoleutbildning, vilket ofta efterfrågas när det gäller förmanspositioner. Många studerar t.ex. först till sjukskötare eller socionom och fortsätter sen på den här linjen för att ta en magister. Under studietiden kanske du samlar på dig mycket praktisk erfarenhet och har genom din behörighet sen lättare att få en förmansposition – här gör nog arbetsgivaren en bedömning. Ledarskapspositioner finns både på högre och lägre nivå inom den här branschen, och som nyutexaminerad är det inte alls omöjligt att få en lägre förmansposition om man uppfyller kraven och det inte finns andra mer lämpliga sökande. Möjligheterna är därför många.

Många som studerar vårdvetenskap arbetar nog ofta också med någon form av administration inom vården eller andra inom andra typer av hälsoorganisationer/företag och då med planerings-, utvecklings- och strategiarbeten, vilket också framför allt brukar bli förmännens uppgifter inom den här branschen. Har du en ”vanlig” position utan personalansvar så är lönen antagligen lite lägre än om du har någon form av större ansvar. Jag kan tyvärr inte uttala mig specifikt om lönen, men om arbetsgivaren efterfrågar en person med högre utbildning och du är behörig för arbetet så rör sig antagligen lönen för en nyutexaminerad här grovt räknat runt 3000+ euro. Här kan det också vara en viss skillnad om du arbetar kommunalt eller privat. Nu baserar jag detta på dagens läge och om t.ex. 5 år kan marknaden se annorlunda ut.

Med vänliga hälsningar,
Patricia Donner

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej! Undrar om det rent praktiskt fungerar att inleda studier på vårterminen? Jag vet ju att man får, Åbo Akademi rekommenderar det emellertid ej. Funkar det att inleda första studieåret på vårtermine...
Läs mera

Hej! jag funderade på hur processen till att söka till Norge går till, när man skickar in sin ansökan så räknas det som en ansökan också, eftersom ansökan inte är till en finländsk skola? Och vilka ä...
Läs mera

Hej! Utbildningen jag vill börja på går på Soc&kom både i Vasa och i Helsingfors (socialt arbete), och jag skulle helst vilja studera i Vasa. Dock så har linjen i Vasa inte antagning varje år (står på...
Läs mera

Hej! Jag funderar på att bli sjukskötare eller barnmorska. Jag försöker att hitta info men det är svårt att hitta något som står tydligt. Därför kommer jag hit för att kanske få hjälp.

Vad är det för...
Läs mera