Skippa examenprov??

03.09.2020
Hej!

Jag har anmält mig till att skriva geografi i höst i studentexamen och har det som obligatorisk. Jag har under sommaren inte läst mycket och stressar väldigt mycket över detta nu. (Har börjat visa stressymptom som hjärtklappningar och exem.) Jag kommer att skriva om ämnet i vår hur det än går (och jag känner på mig att det inte kommer att gå så bra). Nu undrar jag vad som händer ifall jag inte dyker upp över huvudtaget till provet i höst och istället satsar allt på vårens skrivningar? Går det att göra så när jag har ämnet som obligatoriskt? Jag vet att det är bra övning ifall jag försöker skriva provet nu i höst, men isåfall kommer jag stressa väldigt mycket över detta, och jag har redan mycket annat att stressa över. Jag är beredd att betala avgiften nu i höst fastän jag inte skriver, och sedan betala pånytt på våren.

Tacksam för svar! <3 Orolig
Patricia Donner

Magister i Allmän- och Vuxenpedagogik. Studerar till elev- och studiehandledare. Patricia svarar

10.09.2020

Hej Orolig!

Det finns tre alternativ som svar på din fråga.

Det första (1) är att du betalar avgiften och bestämmer dig i ett senare skede om du provar skriva det nu eller inte. Studentexamenslagen säger så här om det:

”Om den som har anmält sig till ett prov uteblir från provet eller inte lämnar in en provprestation för bedömning, betraktas provet som underkänt (L 502/2019, 14 §).”

Det betyder alltså att du automatiskt blir underkänd nu men kan fortfarande skriva om provet mot en ny avgift på våren. Att det är obligatoriskt spelar ingen roll i den här situationen. Huvudsaken är då att du klarar provet på våren.

 

Alternativ 2 är att du nu bestämmer dig för att du inte skriver provet i höst och kan då enligt Studentexamensnämndens allmänna föreskrifter och anvisningar sända in en förfrågan om att annullera provet och kan på så sätt få tillbaka en del av avgiften:

2.2.1 Återbetalning av provspecifika avgifter
”Om det innan proven startar har konstaterats att en examinand som anmält sig till examen inte uppfyller kraven på deltagande, eller om anmälan till examen eller ett prov i examen på ansökan har annullerats och examinanden inte till någon del har deltagit i provet, återbetalas de provspecifika examensavgifterna på särskild anhållan till examinanden. Grundavgiften måste emellertid även i det fallet betalas.”

Hur du gör det kan du läsa mer om HÄR.

 

Alternativ 3 är att du trots allt provar att skriva provet nu och går det sämre än du önskar så skriver du om det på våren.
Jag vet inte hur du har fördelat dina prov över hösten och våren, men om du inte har ett enda annat prov du bör läsa till nu, och har det på våren, så skulle jag faktiskt rekommendera att du ändå gick och testar på att skriva det. Jag förstår att du upplever att du inte skulle göra bra ifrån dig nu, men skulle det ändå inte kännas bättre att ta chansen att i alla fall försöka bli godkänd i provet i höst oavsett om du läst eller inte - istället för att behöva riskera att bli underkänd på första och ”sista” försöket på våren när det verkligen gäller? Fundera på situationen på våren, tror du att du kommer vara mindre stressad då än vad du är nu?

Du känner ändå dig själv bäst och det finns ju som sagt flera alternativ. Fundera en extra gång på saken och ta sedan det beslut som du tror gynnar dig bäst och känns bäst i kroppen – och tänk inte för mycket på vad andra tycker.

Med vänliga hälsningar,
Patricia Donner

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Hej!

Jag tänkte söka till kronoby povakos program, och har hört från en kompis att de har ett inträdesprov dit.

Vad går inträdesprovet ut på? är det ett fysiskt inträdesprov?
Läs mera

Hej!

Jag kommer söka till klasslärare i vår men undrar om urvalsprovet (vakava-provet) kommer ordnas på campus i Vasa eller på distans som förra året?
Läs mera

Hej, i min högstadieskola är flickorna och pojkarna indelade i separata gymnastikgrupper vilket jag kan tycka är bra för att alla ska våga ta plats och utvecklas. En del av oss flickor har disskuterat...
Läs mera