Vasa övningsskolas ib program

21.05.2020
Hur höga betyg behöver man för att komma in på vasa övningsskolas ib program? Vad är fördelarna och nackdelarna med programmet? Är det bättre eller sämre än ett vanligt gymnasium och vad finns det för fördelar sedan då du ska vidare efter gymnasiet?
Patricia Donner

Magister i Allmän- och Vuxenpedagogik. Studerar till elev- och studiehandledare. Patricia svarar

28.05.2020

Hej!

En del väljer IB för att man kan studera naturvetenskap mer ingående, andra för att det är en väldigt internationell utbildning och för att man har bra möjligheter att studera språk.

Vid Vasa övningsskola har ungefär hälften av eleverna på IB linjen finska som modersmål och hälften svenska. Dessutom har linjen också internationella elever. IB-linjen går i det stora hela mera på djupet med färre ämnen. Man läser sex ämnen från olika grupperingar så det är mera specialisering på det sättet.

De som väljer att gå på IB-linjen har möjlighet att få mycket bra språkkunskaper i och med att linjen har finskspråkiga, svenskspråkiga och utländska studerande tillsammans - så det mångkulturella kommer ganska automatiskt.

Om du har tänkt dig att studera utomlands på 3dje stadiet eller är intresserad av en mer internationell karriär någon gång i framtiden så kan det gynna dig att studera på IB-linjen istället för den vanliga. Porten ut i världen är mera öppen. Linjen ger som sagt språkkunskaperna (i huvudsak engelska), en bra grund för fortsatta studier och ett betyg som man känner igen utomlands.

För att slippa in på IB-linjen krävs i det stora hela ganska bra betyg, som för resten av Vasa Övningsskolas gymnasium. Men det här beror också helt enkelt på hur många det är som söker in. Jag skulle säga att om man vill vara på säkra sidan så ska man nog sikta på ett medeltal på 8,1-8,4 i de teoretiska ämnena. Medeltalet väger 50 % och sedan görs också ett prov innehållande:

Modersmål (textanalys)
Engelska
Matematik
Kort intervju 

Dessa 4 delar som ingår i provet avgör sedan poängen för de resterande 50 % som avgör om man slipper in eller inte. Så om man inte har ett medeltal på över 8 så har man därmed ändå en chans att slippa in.

Fördelarna diskuterade jag lite ovanför. Nackdelarna skulle jag väl egentligen säga att kanske handlar lite mer om att IB-linjen ofta kan upplevas som en aningen separat del av resten av gymnasiet eftersom man har så mycket kurser tillsammans med endast den egna linjen. Det här är min egen uppfattning från min egen tid på Vasa Övningsskolas gymnasium. Nackdelar som förekom mera förr men som jag inte tror förekommer lika mycket är att IB-linjens betyg har uppfattats svårt att läsa av och därför skapat oklarheter om man sökt in till ett finländskt Universitet eller Yrkeshögskola efteråt. Men jag tror inte att så är fallet längre.

Hoppas detta hjälpte dig på vägen!

Med vänliga hälsningar,

Patricia Donner

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.