Att söka jobb

28.11.2018

TE-byrån

På "arbetskraftsbyråns" (det namnet används ännu idag i folkmun i Österbotten) hemsida www.mol.fi får du information om de lediga jobb som finns just nu. Du kan anmäla dig personligen till arbetskraftsbyrån som arbetssökande förutsatt att du inte är inskriven i någon skola. Man kan alltså inte anmäla sig som arbetslös ifall man studerar. Arbetskraftsbyrån erbjuder en skild service för ungdomar: Service för unga arbetssökande.

Privata rekryteringsföretag

Det finns ett antal privata företag som anställer människor och hyr ut dessa till olika arbetsgivare. Du blir formellt anställd hos rekryteringsföretaget men arbetar alltså i praktiken någon annanstans. Många unga är i dagsläget anställda vid ett rekryteringsföretag, och branschen växer snabbt i Finland idag.
Gå in på exmepelvis följande rekryteringsfirmors hemsidor. Du kan i de flesta fall anmäla dig som sökande elektroniskt:

Portaler

Det finns också ett antal stora portaler kring privat rekrytering av arbetskraft som du kan bekanta dig med:

Tidningsannonser

Det lönar sig alltid att läsa spalterna i dagstidningarna med annonser om lediga jobb. Vissa av dessa jobb lediganslås även på t.ex. arbetskraftsbyråns hemsidor, men inte alla. Tidningar finns ju också på bibliotek, caféer, skolorna osv.

Egen aktivitet

Ett vanligt sätt att hitta jobb är att själv ta kontakt med arbetsgivare. Det lönar sig alltid att ringa och höra sig för till olika ställen. Man kanske har hört om ett jobb via någon bekant eller bara annars skulle vilja jobba inom ett visst företag. Alla har rätt att skicka in en öppen arbetsansökan trots att arbetsgivaren inte har meddelat att det finns lediga jobb för tillfället.

Text: Ungdomsinformatör Liselott Nyström

Översättning: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors

Tillbaka