Eget företag

28.11.2018

Vad behöver du för att starta eget företag? och Vem kan hjälpa dig?

Vad vill du bli när du blir stor?

Är du duktig på att bygga och renovera och kunde fixa upp grannens garage, konstruera morbrors brygga eller måla tantens köksluckor mot en liten peng?
Är du ett fashion-freak och drömmer om att bli näthandlare och ha en webshop som importerar underbara scarfar och handväskor?

Även i dessa "dåliga tider" finns det firmor som blomstrar - bara de finns inom rätt nish, har en bra marknadsföring, trogna och intresserade kunder osv.

Vad behöver du för att starta ett eget företag?

  • En bra affärsidé
  • Preliminär affärsverksamhetsplan
  • Finansiering
  • Välja företagsform och firmanamn
  • Utreda huruvida verksamheten kräver tillstånd och intyg
  • Göra grundanmälan till handelsregistret och skattemyndigheterna
  • Skaffa lagstadgade försäkringar
  • Ordna bokföringen

Att rekommendera är att innan man drar igång företagsverksamheten noggrant gör en skriftlig genomgång av sina affärsidéer, kalkyler, olika analyser med allt vad det innebär. En bokföringsfirma är bra att konsultera planeringsskedet för att få en realistisk och objektiv bild över sina planer, även Vasek (Vasaregionens Utveckling Ab) kan man vara i kontakt med, dom kan även bevilja s.k. startpeng i vissa fall. Med konsulthjälp får man relativt bra bild över om det är värt att starta eget företag eller inte.

På Vaseks hemsidor finns också till exempel LISSU - ett arbetsredskap för att göra upp en affärsplan. Med hjälp av LISSU kan man via webben kommunicera med företagsrådgivaren och med andra personer kopplade till utarbetandet av planen.

Kolla bland annat startaeget.fi för att få råd med att skapa ditt eget företag. Även Yritys-Suomi har bra information.

Vem kan hjälpa dig?

Om du har en idé om ett eget företag kan du t.ex. ta kontakt med Vasanejdens Nyföretagscentrum Startia under VASEK. Startia ger kostnadsfri rådgivning åt alla som funderar på att grunda ett företag i Vasa-regionen. Du kan till exempel låta experter vid Startia utvärdera din affärsidé eller begära mer allmän information om företagande.

Om du har bestämt dig för att starta eget företag eller kanske redan har startat, lönar dig sig som österbottning att bekanta sig med Österbottens företagarförening som är en finlandssvensk organisation som bland annat ger råd och handledning åt företagare i Österbotten.

Om du är arbetslös och vill starta eget företag finns det möjlighet att ansöka om startpeng från TE-byrån. Klicka här för mera information.

Resurscentret Föregångarna kan även i viss mån hjälpa till med att starta eget planeringen.

Text: Ungdomsinformatör Liselott Nyström

Översättning: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors

Tillbaka