Svartsjuka

Svartsjuka
19.08.2019

Man kan tala om normal eller överdriven och ologisk svartsjuka. Normal svartsjuka är när de flesta av oss nog skulle hålla med om att det finns skäl till svartsjukan, som när partnern öppet flirtar med någon annan eller faktiskt har varit otrogen. Men om man ogrundat är misstänksam hela tiden, försöker övervaka eller bestämma över partnerns liv, försöker "äga" partnern och binda hen så tätt som möjligt till sig själv - då är svartsjukan överdriven och ologisk.

Till överdriven och ologisk svartsjuka kan det finnas flera orsaker.

  • En orsak kan vara att den svartsjuka partnern är väldigt rädd för att bli övergiven och då handlar det om ett slags separationsångest. Det kan bero på tidigare erfarenheter, exempelvis från barndomen eller från tidigare kärleksförhållanden, men även på svag självkänsla.
  • Svartsjukan kan också bero på att man levt för tätt ihop. Till exempel att man tillbringat var endaste ledig minut tillsammans sedan den dag man blev ihop, struntat i sina egna kompisar och intressen och satsat så mycket på det gemensamma livet att man förlorat största delen av sina egna liv.
  • Många är också rädda för att partnern ska hitta någon ny, hitta någon mer intressant eller till och med bli "tagen ifrån en".
    Men det beror också på graden av förtroende och tillit i förhållandet. Svartsjuka är ofta också ett tecken på att paret inte lyckats bygga upp tillräckligt med förtroende och tillit tillsammans, för det är bådas ansvar att se till att båda ska kunna känna sig trygga och älskade.

Lösningen på svartsjuka-problemet är INTE att den ena går med på att bli övervakad och låter bli att göra sådant som partnern blir svartsjuk av. Är någon i förhållandet svartsjuk skadas både den som är svartsjuk, partnern och förhållandet. Prata med varandra, i vilka situationer uppstår svartsjukan? Och varför? Hur kan den som är svartsjuk tänka och vad kan hens partner behöva göra för att underlätta situationen? Om båda är villiga att jobba på förhållandet för att minska svartsjukan så kommer det att gå. Lyssna på varandra. Eventuellt kan det behövas en tredje part för att hjälpa för att få paret att prata om det här lugnt och sansat.

Text: Liselott Nyström, ungdomsinformatör

Översättning: Päivi Elina Alasjärvi (till finska)

Tillbaka