Hjälp och vård

23.10.2019

Om man misstänker att man själv eller någon i sin omgivning är drabbad av ätstörningar är det viktigt att söka hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Man kan prata med skolkurator, hälsovårdare eller någon som man litar på. Föräldrarna kontaktas om den unga ger sitt samtycke. Men om situationen är väldigt allvarlig så måste familjen alltid kontaktas (gäller endast minderåriga, vuxna får förbjuda kontakt). Om det behövs så gör man upp en behandlingsplan.

Fredrikakliniken

Ätstörningsvården i Jakobstad är samlad under namnet Fredrikakliniken och omfattar både poliklinik och dagavdelning. Vården vid poliklinken är avgiftsfri och kräver inte remiss. De tar emot patienter från hela Österbotten. Du behöver ingen betalningsförbindelse.

Dagavdelningen har sex platser och kan ta emot patienter även från andra sjukvårdsdistrikt. Om du kommer från en ort utanför Österbotten, behöver du betalningsförbindelse.

Vid Fredrikakliniken arbetar sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut, näringsterapeut, konstterapeut och läkare. Ansvarig överläkare är Anna-Lisa Isomaa, specialist i allmänmedicin och barnpsykiatri.

Ätstörningar är sjukdomar som drabbar både kropp och själ i ett komplext samspel. Vi har en integrerad vårdmodell, dvs i vården tar vi i beaktande hela den unga människan. Vi behandlar på samma poliklinik både kroppsliga och psykiska symptom och problem, som hör ihop med ätstörningen.

Ätstörningscentrum i Helsingfors

Ätstörningscentrum har också gratis telefonrådgivning: 050-5220077 (svenska) och 040-4115481 (finska).

Hur kan man hjälpa en vän eller familjemedlem som drabbats?

Om man märker att en kompis börjar ha konstiga matvanor eller bete sig underligt i samband med måltider ska man genast ta upp det med hen. Ju fortare man tar tag i saken ju lättare är det för den drabbade att komma ifrån sin ätstörning. Man måste anstränga sig och lyssna ordentligt på sin kompis och inte fördöma eller låtsas som att allt är ok.

Ibland kan hens tankar och funderingar verka helt upp i det blå, men de måste ändå tas på allvar och absolut inte förlöjligas. Det som i en frisk människas öron verkar helt huvudlöst kan vara så verkligt, rätt och riktigt för en person som drabbats av ätstörningar.

Den som drabbats behöver känna sig trygg och säker i ditt sällskap, det gör hen om hen känner sig förstådd och accepterad av dig.

Låt dig inte luras av att en person med ätstörningar sänder ut lite olika signaler, dels ett rop på hjälp men ibland ett försök att hindra andra att alls blanda sig i. Det hör till och är alldeles normalt.

Om det är lättare att förstå din kompis kan du tänka att ätstörningen är en "parasit" eller en ond kraft som tagit din kompis i besittning. "Parasiten" gör allt för att din kompis ska reagera och göra så att "parasiten" mår bra. Det är "parasiten" som tvingar din kompis att ljuga för sina kompisar, det är "parasiten" som försöker jaga bort alla som vill hjälpa din kompis.

Text: Liselott Nyström, ungdomsinformatör

Faktagranskning: Ira zetterborg och Julia Backman

Översättning: Korsholms kommun

Källor: "Jag har redan ätit" av Anna Keski-Rahkonen, Pia Charpentier och Riikka Viljanen, Gothia Förlag AB 2011

Tillbaka