Hjälp och vård

Hjälp och vård

Var kan man få hjälp?

Om du misstänker att du själv eller någon i din omgivning är drabbad av ätstörningar är det viktigt att så fort som möjligt skaffa hjälp i ett så tidigt skede som möjligt. Du kan t.ex. prata med din skolkurator eller –hälsovårdare eller någon motsvarande person. Du kan även kontakta någon av Folkhälsans tonårspolikliniker i Österbotten. Personalen på tonårspoliklinikerna samt kuratorer och hälsovårdare har givetvis tystnadsplikt.

Om man ännu är i skolan så kan man vända sig till skolhälsovården eller till sin egen hälsostation.
Där börjar man kanske med ett samtal för att lite kolla upp personens matvanor, humör och motionsvanor. På samma gång blir man vägd och mätt.

Om man själv får se sin vikt och längd kurva i förhållande till det normala kan redan det göra att en del börjar inse situationens allvar. Föräldrarna kontaktas om den unga ger sitt samtycke. Men om situationen är väldigt allvarlig så måste familjen alltid kontaktas. Om det behövs så gör man upp en behandlingsplan.

 

Fredrikakliniken

Ätstörningsvården i Jakobstad är samlad under namnet Fredrikakliniken och omfattar både poliklinik och dagavdelning. Vården vid poliklinken är avgiftsfri och kräver inte remiss. Vi tar emot patienter från hela Österbotten. Du behöver ingen betalningsförbindelse.

Dagavdelningen har sex platser och kan ta emot patienter även från andra sjukvårdsdistrikt. Om du kommer från en ort utanför Österbotten, behöver du betalningsförbindelse.

Vid Fredrikakliniken arbetar sjukskötare, hälsovårdare, fysioterapeut, näringsterapeut, konstterapeut och läkare. Ansvarig överläkare är Anna-Lisa Isomaa, specialist i allmänmedicin och barnpsykiatri.

Ätstörningar är sjukdomar som drabbar både kropp och själ i ett komplext samspel. Vi har en integrerad vårdmodell, dvs i vården tar vi i beaktande hela den unga människan. Vi behandlar på samma poliklinik både kroppsliga och psykiska symptom och problem, som hör ihop med ätstörningen.

Länk till kontaktuppgifter

Läs mera om Fredrikakliniken på Decibel besöker Fredrikakliniken

 

Ätstörningscentrum i Helsingfors

Läs mer om deras verksamhet på deras webbsidor. OBS! Decibels expert Rasmus Isomaa jobbar där.

Ätstörningscentrum har också gratis rådgivningstelefoner: 050-5220077 (svenska) och 040-4115481 (finska).

 

 

Hur kan man hjälpa en vän eller familjemedlem som drabbats?

Om man märker att en kompis börjar få konstiga matvanor eller börjar bete sig lite underligt i samband med måltider ska man genast ta upp det med henne/honom. Ju fortare man tar tag i saken ju lättare är det för den drabbade att komma ifrån sin ätstörning. Man måste anstränga sig och lyssna ordentligt på sin kompis och inte fördöma eller låtsas som att allt är ok.

Ibland kan hans/hennes tankar och funderingar verka helt upp i det blå, men de måste ändå tas på allvar och absolut inte förlöjligas. Det som i en frisk människas öron verkar helt huvudlöst kan vara så verkligt och rätt och riktigt för en person som drabbats av ätstörningar.

Den som drabbats behöver känna sig trygg och säker i ditt sällskap, det gör han/hon om han/hon känner sig förstådd och accepterad av dig.

Låt dig inte luras av att en person med ätstörningar sänder ut lite olika signaler, dels ett rop på hjälp men ibland ett försök att hindra andra att alls blanda sig i. Det hör till och är alldeles normalt.

Om det är lättare att förstå din kompis kan du tänka att ätstörningen är en "parasit" eller en ond kraft som tagit din kompis i besittning. "Parasiten" gör allt för att din kompis ska reagera och göra så att "parasiten" mår bra. Det är "parasiten" som tvingar din kompis att ljuga för sina kompisar, det är "parasiten" som försöker jaga bort alla som vill hjälpa din kompis.

Men du kan alliera dig med kompisens friska sida som alltid vill ha hjälp att slippa ifrån "parasiten". På det här sättet kan det vara lättare att inte bry sig om att kompisen kanske förolämpar dig eller säger elaka saker till dig, för det är ju inte hon/han som säger det utan "parasiten" som talat.

Man fortsätter att övertyga den som drabbats att ingenting hemskt händer fast hon/han inte följer "parasitens" inre befallande röst.