Depression

Depression

Alla har vi alltså perioder då vi är ledsna, nedstämda och mår dåligt (se Deppighet), men om känslorna inte går över utan stannar än längre än två veckor så kan man ha fått depression. Depressioner är vanliga idag och det finns många behandlingar mot dem.

Det finns många olika orsaker som kan göra en person deprimerad. En depression kan exempelvis utlösas av att man råkat ut för något stressande, svårt och tungt, att man varit utsatt för stark stress en tid eller att man fått någon fysisk sjukdom. Men det är inte alla gånger man hittar en tydlig orsak till varför man blev deprimerad. Oftast finns det tidigare episoder och händelser i livet som ligger som grund, kan vara från barndomen eller tidiga tonåren, som varit väldigt påfrestande.

När man är deprimerad är det allmänna stämningsläget ordentligt lågt jämfört med vad det brukar vara. Man är riktigt nere, mer än bara deppad, och det under en längre tid än bara några veckor. Man känner sig sällan eller aldrig glad och ofta känner man sorg, ångest, skuld, vrede eller hjälplöshet. Känslor som hopplöshet, hjälplöshet och värdelöshet är vanliga och man kan också ha snabba humörsvängningar och bli oresonligt irriterad. Ofta känns livet meningslöst och man ser ingen väg ut ur mörkret.

Vanliga symtom på depression är:

- Nedstämdhet som håller i sig genom hela dagar
- Brist på glädje och klart minskat intresse för det man brukar tycka om att göra
- Minskad (eller ökad) aptit och vikt – man slutar äta eller tröstäter.
- Sömnstörningar (sover för lite eller för mycket)
- Aggressivitet och lättretlighet
- Koncentrationssvårigheter och oförmåga att bestämma sig, problem med att exempelvis ta itu med vardagliga sysslor
- De “vanliga” känslorna blir svagare
- Mindre sexlust jämfört med vad som är normalt för en
- En kroppslig “tröghet” eller en stor kroppslig orolig rastlöshet
- Känslor av värdelöshet och överdrivna eller obefogade skuldkänslor
- Minskad livslust och självmordstankar

Man kan också få olika kroppsliga besvär som till exempel:

- Värk i lederna, musklerna och magen
- Förstoppning
- Trötthet
- Andnöd
- Hjärtklappning