Arbete vid sidan av studierna

24.09.2018

För att få ekonomin att gå runt kan det vara bra med ett arbete vid sidan av studierna. Om du lyfter studiestöd är det dock viktigt att hålla koll på hur mycket du förtjänar – om du tjänat för mycket kräver FPA att du betalar tillbaka penarna till dem i efterhand. FPA kollar alltid upp med skatteverket hur mycket du tjänat i ditt arbete. På FPA:s hemsida kan du själv gå in och kolla hur mycket dina inkomster påverkar ditt studiestöd, här. På sommaren betalas i regel inget studiestöd så då är det ett bra tillfälle att arbeta extra. Kom ihåg att ändra inkomstgränserna till FPA eftersom ditt bostadsbidrag kan påverkas om dina inkomster ökar!


Under studietiden bör man komma ihåg att prioritera rätt. Studierna är det som skall komma i första hand. Arbetet borde komma i andra hand. Bäst är det ju att hitta ett jobb som går att styra och ställa beroende på timmarna i skolan. Dessutom är det viktigt att komma ihåg att du som människa också ska orka. Vi behöver vår fritid och tid till att göra precis vad vi vill.

Text: Socionomstuderande Sofia Sundman

Källor: FPA

Tillbaka