Gymnasium eller yrkesutbildning

Gymnasium eller yrkesutbildning

Gymnasiestudier

Gymnasiestudierna är allmänbildande utbildning och ger en grund för studierna vid universitetet, yrkeshögskolan eller på en gymnasie- och studentexamensbaserad linje inom yrkesutbildningen. Man brukar fortsätta på gymnasiet direkt efter grundskolan men även vuxna kan studera på gymnasiet.
Normalt läser man hela gymnasiets lärokurs på gymnasiet med studentexamen som mål. Man kan dock avlägga även enstaka kurser på gymnasiet.

Det är också möjligt att avlägga en internationell studentexamen. IB-examen, Reifeprüfung-examen och EB-examen ger samma behörighet för fortsatta studier som den finländska studentexamen.

Läs mer om gymnasiestudier på Studieinfo.fi

Man ansöker till gymnasium i gemensam elevansökan. Läs mera på Utbildningsstyrelsens webbsida eller på Studieinfo.fi

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning ger breda grundläggande färdigheter för yrkesuppgifter inom en viss bransch. Dessutom skall den studerande fördjupa sig i ett delområde inom sin bransch och därmed få mer specialiserade kunskaper för vissa uppgifter. En yrkesinriktad grundexamen omfattar 120 studieveckor och studietiden är tre år. Tidigare studier och arbetslivserfarenhet kan bidra till att förkorta studietiden.
Grundläggande yrkesutbildning leder direkt till yrkesinriktad grundexamen. När den studerande har slutfört de studier som krävs inom utbildningen har han eller hon avlagt yrkesinriktad grundexamen. Vid fristående examen avläggs examen genom yrkesprov.

Grundläggande yrkesutbildning är avsedd både för unga och vuxna. Fristående examen, där yrkeskunskaper visas genom yrkesprov, är däremot närmast avsedd för vuxna. Såväl unga som vuxna kan söka sig till läroavtalsutbildning.

Läs mera om yrkesutbildning på Studieinfo.fi

Man ansöker till yrkesutbildning i gemensam elevansökan, som ordnas varje vår och höst. Läs mera på Utbildningsstyrelsens webbsida eller på Studieinfo.fi