Gymnasium eller yrkesutbildning

24.09.2018

Gymnasiestudier

Gymnasiestudierna är allmänbildande utbildning och ger en grund för studierna vid universitetet, yrkeshögskolan eller på en gymnasie- och studentexamensbaserad linje inom yrkesutbildningen. Man brukar fortsätta på gymnasiet direkt efter grundskolan men även vuxna kan studera på gymnasiet. Gymnasieutbildningen räcker 3 år.

Det är också möjligt att avlägga en internationell studentexamen. IB-examen, Reifeprüfung-examen och EB-examen ger samma behörighet för fortsatta studier som den finländska studentexamen.

Läs mer om gymnasiestudier här.

Yrkesutbildning

En yrkesutbildning ger breda grundläggande färdigheter för yrkesuppgifter inom en viss bransch. Dessutom skall den studerande fördjupa sig i ett delområde inom sin bransch. Studietiden är tre år, men tidigare studier och arbetslivserfarenhet kan förkorta studietiden. Yrkesutbildning är både för unga och vuxna.  

Läs mera om yrkesutbildning här.

Text: Liselott Nyström, ungdomsinformatör


Källor: Undervisningsministeriet, Utbildningsstyrelsen, Opintoluotsi.fi

Tillbaka