Olika sätt att ta sig ut i världen

24.09.2018

Ungdomsutbyten

Organisationer så som Lions och Rotary kan ordna ett utbyte för en ungdom från Österbotten via sina vänorganisationer på andra håll i världen. Detta betyder då att man som ungdom kommer till en värdfamilj som också är t.ex. Lions-medlemmar i ett annat land. Idén är att man bor tillsammans med värdfamiljen under några veckor under sommarlovet. Man kan även lära känna andra ungdomar som är på ungdomsutbyte samtidigt. Eftersom man bor hos en familj måste man respektera sättet som de lever på och deras regler.

Språkresor

Många organisationer ordnar språkresor för ungdomar. De kan dock ofta vara rätt så dyra. STS och EF är två kända, stora organisationer som ordnar språkresor. Språkresorna ordnas i olika former så som språkkurser eller gruppresor för ungdomar.

Även inom Finlands gränser är det möjligt att fara på språkresor. Man kan till exempel fara på ”finnbete” där man som svenskspråkig bor några veckor hos en finskspråkig familj med barn i samma ålder. Under denna tid pratar man endast finska.

Au pair

Ett sätt att se världen på och att lära känna ett annat samhälle bra från insidan, är att åka som au pair till ett annat land. Att vara au pair innebär att man tar hand om en familjs barn och hem i utbyte mot husrum, mat, språkkurs i landets språk samt en liten fickpeng. Det är möjligt att via till exempel organisationen Allianssi hitta en familj som man kan jobba för.

Dina uppgifter kan variera en hel del beroende på barnens ålder samt hur många de är, vad föräldrarna jobbar med samt i vilket land du befinner dig. Vanliga uppgifter är bland annat att fixa frukost åt barnen samt hämta dem till och från skolan, hjälpa till med läxor o.s.v.

Det lönar sig att träna på språket i landet ifråga före man åker iväg, samt att läsa in sig på kulturen för att vara beredd på olika skillnader som kan finnas. Det kan vara lite knepigt i början förrän man lär känna barnen, och speciellt om de dessutom pratar ett annat språk som du inte behärskar till fullo.

Volontär

Att vara volontär innebär att man jobbar för ett gott ändamål ofta utan annan ersättning än husrum och mat (i vissa fall kan man hamna att betala för sina resor och logi). Volontärarbetet ordnas ofta via olika frivilligorganisationer.

Ett program som är verksamt främst i Europa är Youth in Action-programmets EVS (European Voluntary Service). EVS är avsett för ungdomar i ålder 18-30 år. Programmets aktiviteter äger rum främst i de europeiska länderna. EVS har ingen inträdeskostnad, utan man får istället ersättning för introduktionen, 90 procent av resekostnaderna till arbetsorten täckta, försäkring och uppehälle som inkluderar boende, mat och lokaltrafik i landet betalda. Dessutom får volontären lite fickpengar.

På sidorna maailmalle.net kan man läsa mer om olika volontärprogram i Finland.

Praktik

Då man blir lite äldre och har hunnit studera en tid, kan man åka på praktik utomlands. Ens skola brukar ofta annonsera om de olika praktikplatserna och även om praktikstipendier som man kan ansöka om. En praktik är ett bra sätt att få en bättre insyn i arbetslivet, och praktisk erfarenhet av sitt intresseområde.

Leonardo da Vinci-programmet finns till för yngre personer som går i yrkesinstitut för att få praktisk erfarenhet i ett annat land av sitt blivande yrke.

Svenska Kulturfonden lediganslår praktikplatser ett par gånger i året, och man kan även hitta praktikplatser via Cimo:s sidor.

Interrail

Interrail är ett bra sätt att resa på om man vill se många länder och många storstäder i Europa under en relativt kort tid! Man reser alltså med tåg, och interrail-biljetterna brukar fungera på de flesta tåg. Biljettpriserna är billigare för ungdomar under 27 år.  Du kan läs mera på www.interrail.eu om bl.a. priser, destinationer och boende. 

Elevutbyten

Via sin skola är det ofta möjligt att fara på utbytesstudier under ett halvt år eller till och med ett helt år. Det gäller att kolla upp hurudana program och kontakter det finns i den skolan man går. Via yrkesskolorna borde det finnas möjlighet att fara på praktik utomlands, och via gymnasierna kan man ibland fara som utbyteselev ett helt läsår. Det kan dock vara så att studierna inte blir godkända i den skola som man vanligtvis går i, så man blir kanske tvungen att läsa in det man missat. EACEA-programmet finns till för ungdomar i denna ålder och man kan då fara till ett annat EU-land eller till Norge, Island, Liechtenstein, Turkiet eller Schweiz för att gå i skola där.

Utbytesstuderande

I yrkeshögskolorna och universiteten finns det också längre utbytesprogram, både i samarbete med länder i Europa och utanför Europa. Utbytesprogram som man ofta hör om är Erasmus och EACEA.

Arbete

Inom EU är det relativt lätt att fara och jobba till ett annat land inom unionen. För att arbeta i ett annat EU/EES-land behöver man inte ha något arbetstillstånd. Via Arbetskraftsbyråns sidor kan man ibland hitta jobbannonser (mol.fi). Eures är Europeiska Kommissionens internetportal med lediga jobb i Europa. Om du vill arbeta utanför EU- och EES-länderna behöver du ett tillstånd som berättigar till arbete – ett arbetstillstånd. Med ett vanligt turistvisum kan man inte ta emot lönearbete.

Det lönar sig alltid att be om hjälp på Arbetskraftsbyrån vad gäller regler för olika länder och dess procedurer. Söker man sommarjobb utomlands skall man vara ute i extra god tid, gärna redan före jul.

Nordjobb

Nordjobb erbjuder sommarjobb i ett annat nordiskt land (Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge, Sverige eller Åland). Nordjobb kräver ingen tidigare arbetserfarenhet eller yrkesutbildning och de hjälper dig att hitta en bostad. Kravet är att du är nordisk medborgare, 18-28 år gammal och behärska svenska, norska eller danska. På kvällarna kan et ordnas olika fritidsaktiviteter tillsammans med andra Nordjobbare. 

Text: Vik. ungdomsinformatör Lina Nybjörk


Översättning: Sommarjobbaren Hanne Manderbacka (till finska)

Tillbaka