Studieliv

24.09.2018

Studielivet är vad folk ofta minns sedan genom rosafärgade glasögon. De som studerar på en viss ort brukar ha ett gemensamt studieliv.

 

Miniordlista för studievärlden
Eftersläpp = Möjlighet att komma in efter att sitzens program och middag egentligen är slut (kan vara tillfälle för studerande från andra skolor att hälsa på). Eftersläppen ordnas ofta vid Ollis, Leipätehdas, Fontana eller nån annan krog.

Gulnäbbsintagning = Något som högskolornas gamyler (äldre studeranden) i Vasa ordnar i september, oftast endast för sina egna gulisar (förstaårsstuderanden), men som ett uppseendeväckande inslag i gatubilden. Gulnäbbsintagningarna brukar innehålla en hel del pranks, tävlingar och alkohol (utan suptvång) och är med andra ord skolornas initiationsrit.

Gulnäbb = Förstaårsstuderanden

Gamyl = Fr.o.m. andraårsstuderande och egentligen alla som fortfarande är inskrivna som studerande.

Tutor = Äldre studerande inom samma ämneslinje (ofta två stycken) som "tar hand om" gulisarna/nya studerande under första studieåret.

Halare = Halaren är obligatorisk i evenemang som Vappen, Fastlaskiainen och Pampasveckan och på den brukar man sy och klistra diverse bisarra märken. OBS! Gulisarna ansvarar själva för införskaffandet av halare, men med hjälp av tutorerna. Halarinvigningen brukar ske i september/oktober/november.

Halarmärke = Olika märken som sys/limmas på halaren, en hel vetenskap med många fallgropar!

Inskription = Tillfället då rektorn ”öppnar” högskolan för året.

Matrikelnummer = Den studerandes ”personnummer” på högskolan.

Kandidatavhandling/examensarbete ("Kanden") = Större vetenskaplig uppsats som räknas som avslutning på grundstudierna inom ett högskoleämne och övning inför gradun/avhandlingen.

Sitz = Fest för studeranden inom den egna skolan, men även andra studeranden kan inbjudas och vissa sitzer ordnas gemensamt av flera studentföreningar. Brukar innehålla middag, tävlingar, alkoholdrycker och snapsvisesjungande och har oftast ett speciellt tema, t.ex. Phörsta Phesten, gulissitz, halarinvigning, oktoberfest...

Sillis = Frukost dagen efter vissa sitzer och årsfester med mera dryck, salt mat och icke rumsrena visor.

Spex = T.ex. Wasaspexet eller det spex gulisar i Hanken måste hitta på för att få "vara med". I stil med revy med publik och biljettförsäljning.

Studiekort = Individuellt kort, med årets klistermärke från den egna skolan på för att vara giltigt, berättigar till studierabatter.

Studiepoäng = Ett studiepoäng är ungefär 1,5 studieveckor och motsvarar ca 30 timmars arbete. Kurserna på universitet och högskolor har olika antal studiepoäng - de kan variera från 2 sp till 10 sp till ännu mer. För att man ska få studiestöd och bostadsbidrag under studietiden krävs att man har minst 45 studiepoäng per studieår. 

Toastis/toastmaster = Den som leder allsången och underhåller på sitzerna. Håller även sträng koll på sitzarna. Kom ihåg att följa reglerna, INGEN talar då toastisen talar!! Under den första sitzen (”Lär dig sitza”-sitzen) gås reglerna igenom noooggrant, så att inga "misstag" ska begås, då kan man få "straff" ;).

Text: Liselott Nyström, ungdomsinformatör
Källor: SSHV och KAV och StudOrg

Tillbaka