Studieliv

Studieliv

Studielivet är vad folk ofta minns sedan genom rosafärgade glasögon. De som studerar på en viss ort brukar ha ett gemensamt studieliv.

Här nedan följer lite tips på sådana föreningar, ställen och fester som studeranden i fler skolor brukar delta i i Vasa - dock ingen fullständig förteckning. Här nere hittar du även lite om Who´s who inom studielivet i Vasa, dvs vad kallas de som studerar på olika utbildningar och vad har de för färg på halaren, samt ordlista. Alltså något alla ungdomar (och föräldrar?) i nejden kan ha nytta av att veta när de råkar på glada halarklädda gäng ute på stan.

(PSST! Decibel tar gärna emot tips - och rättelser - på information som kunde platsa på den här sidan. Det är alldeles för länge sedan webbredaktören själv studerade...)

Hang-outs

Oliver´s Inn samlar visserligen "alla" svenskösterbottniska ungdomar från Oravais i norr till Närpes i söder (och fler), men är speciellt de studerandes vattenhål på tisdagskvällar. De ordnar ofta happenings direkt riktade till "halarfolket" och är en självklar hållplats under såväl gulnäbbsintagningar som pampasveckan.

Fontana Night Club är bland annat stället där Teknis & Sjukis håller sina sitzar och samlar studenter speciellt på onsdagskvällarna. Även de har happenings speciellt för studeranden.

De olika studentföreningarna kan ha egna lokaler att hänga i. Bland annat har hankeiterna Cella Nova i Rewell Center och KAVen har Havtornen.

Större gemensamma happenings (kronologiskt)

Gulnäbbsintagning är något som högskolornas gamyler (äldre studeranden) i Vasa ordnar i september, oftast endast för sina egna gulisar (förstaårsstuderanden), men som ett uppseendeväckande inslag i gatubilden. Så ser du någon som tex tvättar ett övergångsställe med rotborste utklädd i svart sopsäck och med gulmålad näsa, så vet du vad det är frågan om.
Gulnäbbsintagningarna brukar innehålla en hel del pranks, tävlingar och alkohol (utan suptvång) och är med andra ord skolornas initiationsrit.

Gamylis är ett nyare evenemang som ordnas av Studentföreningen Brobyggarna. Gamylis fungerar ungefär som gulisintagningen, men ordnas för äldre studerande som vill uppleva gulisintagningen igen.

Sitzer ordnas av de flesta studentföreningarna hela året igenom. Planscher om vilka sitzer som ordnas brukar hängas upp i varje högskola/universitet och mycket reklam görs om dem på facebook.
Porrsitzerna är något annat som kan väcka uppmärksamhet i gatubilden, eftersom deltagarna då oftast bytt ut sina halare mot mera... utmanande klädsel.

Fastlaskiainen: Gemensamt Fastlagsfirande för SSHV, KAV, VYY, VAMOK och Novium. Under Fastlaskiainen ordnas i Vasa bla en pulktävling, där varje deltagande studentförening fixar en egen pulka (ofta mycket kreativt utsmyckad) och sen åker heeela styrelsen ner med pulkan från backen vid Fiskarstranden i Vasa.

Pampas Nationaldag: Svenskfinlands största studentikosa happening ordnas i Vasa i slutet av mars varje år. Innehåller bla SYHfiilis-race på torget i Vasa.

Wappen: Gemensamt firande av Valborg för studerande, ordnas av SSHV, KAV, VYY, VAMOK och Novium. Wapprodden: Roddtävlingar vid Hovrätts-bassängen som ordnas på eftermiddagen den 30 april.

Miniordlista för studievärlden

Gäller yrkeshögskolor, högskolor och universitet i Vasa med omnejd. Ej fullkomlig, men innehållande ord varje svenskösterbottnisk ungdom (och förälder) bör känna till för att inte verka dum i relaterade sammanhang.

Akademiska kvarten = gäller högskolevärlden; om det inte uttryckligen står att en föreläsning börjar 12.00 så börjar den kvart över.
Eftersläpp = möjlighet att komma in efter att sitzens program och middag egentligen är slut (kan vara tillfälle för studerande från andra skolor att hälsa på). Eftersläppen kan också ofta ske vid Ollis eller Leipätehdas eller nån annan krog.
Gulnäbbsintagning = se ovan
Gulnäbb = förstaårsstuderanden
Gamyl = from andraårsstuderande och egentligen alla som fortfarande är inskrivna som studerande.
Halare = "Kombinerad haklapp, identitetsbevis, anslagstavla, dagbok, smutsskydd och partydress i gula nyanser. Halaren är obligatorisk i evenemang som Första maj, Horrorjakten, Skåttårssitzen och Ylonz och på den kan man sy och klistra diverse bisarra märken. Se upp för torrbollar som tycker att halaren är fjantig och studentikos. Bär den istället med stolthet och en smula självironi. OBS! Gulisarna ansvarar själva för införskaffandet av halare, men med hjälp av tutorerna." Citat från StudOrgs webbsidor. Se Vasas halarfärger här nedan. Halarinvigningen brukar ske i september/oktober.
Tutor = Äldre studerande inom samma ämneslinje (ofta två stycken) som "tar hand om" gulisarna/nya studerande under första studieåret. Till tutorernas uppgifter hör bla att skapa en bra stämning i den nya gruppen, hitta på aktiviteter och informera om hur studierna och studielivet funkar.
Halarmärke = olika märken som sys/limmas på halaren, en hel vetenskap med många fallgropar!
Inskription = Tillfället då rektorn ”öppnar” högskolan för året.
Matrikelnummer = Den studerandes ”personnummer” på högskolan.
Kandidatavhandling/examensarbete ("Kanden") = Större vetenskaplig uppsats som räknas som avslutning på grundstudierna inom ett högskoleämne och övning inför gradun/avhandlingen.
Sitz = Fest för studeranden inom den egna skolan (men även andra studeranden kan inbjudas och vissa sitzer ordnas gemensamt av flera studentföreningar). Brukar innehålla middag, alkoholdrycker och snapsvisesjungande och har oftast ett speciellt tema (med tillhörande klädsel naturligtvis!), tex Phörsta Phesten, gulissitz, halarinvigning, baklängessitz, oktoberfest, pensionärssitz, Disneysitz...
Sillis = Frukost dagen efter vissa sitzer med mera dryck, salt mat och icke rumsrena visor.
Spex = tex Wasaspexet eller det spex gulisar i Hanken måste hitta på för att få "vara med", i stil med revy med publik och biljettförsäljning.
Studiekort = individuellt kort, med årets klistermärke från den egna skolan på för att vara giltigt, berättigar till studierabatter.
Studiepoäng = har ersatt studieveckor sedan Bolognaprocessen, ett studiepoäng är ungefär 1,5 studieveckor och motsvarar ca 30 timmars arbete. Kurserna på universitet och högskolor har olika antal studiepoäng - de kan variera från 2 sp till 10 sp till ännu mer. Många kurser ger 5 studiepoäng. För att man ska få studiestöd och bostadsbidrag under studietiden krävs att man har minst 45 studiepoäng per studieår.
Toastmaster/toastis = Den som leder allsången och underhåller på sitzerna. Håller även sträng koll på sitzarna. Kom ihåg att uppföra er väl, INGEN talar då toastisen talar!! Under den första sitzen (ofta gulissitzen) gås reglerna igenom noooggrant, så att inga "misstag" ska begås, då kan man få "straff" ;)

(Källor: SSHV och StudOrg)

Who´s who?

Studentföreningen Brobyggarna
Brobyggarna har nyligen fyllt tre år och är en studentförening i Vasa. Brobyggarna ordnar evenemang som lockar studerande från alla högskolor och universitet - vilket ger studerande ypperliga möjligheter att lära känna nya människor och vidga sina kontaktnät. Brobyggarna ordnar bla resor och samarbetar aktivt med andra studentföreningar i de svenskspråkiga studentföreningarna i Vasa.

Hanken
Svenska Handelshögskolan. Hankeit = En som går/har gått på Hanken i Vasa eller Helsingfors. Hör till ämnesföreningen Studentföreningen vid Svenska Handelshögskolan SSHV. Halarfärg: vit (åtminstone i början av gulisåret). Skämtsamt favorituttryck: Pappa betalar!

Åbo Akademi, Vasa:

Peffan
Pedagogiska Fakulteten vid Åbo Akademi i Vasa (PF). Peffanit = lärarstuderande i allmänhet och klasslärarstuderande i synnerhet. Skämtsamt även kallad Lär-dig-klippa-och-klistra-skolan. Hör till ämnesföreningen Finlands Svenska Lärarstuderandes Förening (FSLF). Halarfärg: lila.

En liten samling ämnesföreningar att hålla koll på:

SPIrre
SPIrres studenter studerar på Institutionen för Specialpedagogik till speciallärare. Föreningens symbol är en svart spindel, eftersom specialläraren i skolvärlden ofta brukar talas om som "spindeln i nätet". Halarfärg: Lila

Pedactus
Studenterna på Pedagogiska institutionen (PI) vid Åbo Akademi, Vasa tillhör denna ämnesförening. PI-arna blir inte klasslärare, trots att de läser pedagogik, utan de blir planerare och administratörer. De studerar allmänpedagogik eller vuxenpedagogik vid ÅA i Vasa. Halarfärg: Rosa

Politivas
Statsvetare och socialpolitiker, det vill säga samhällssvetare, lever under denna ämnesförenings blåvita fana. Politik och samhällsfrågor ligger nära politivasanens hjärta. Halarfärg: Blå

Katharsis
En ämnesförening som består av utvecklingspsykologer(kallas ibland skämtsamt för utvikningspsykopater). Var en gång en del av Politivas, men grundade sedan en egen förening. Halarfärg: Blå

Karitativa
Det är VÅRDVETARNA som bildar ämnesföreningen KARITATIVA. Karitativa är en liten föreningen vars medlemmar har rätt hög medelålder eftersom de flesta studerande har en grundutbildning inom sjukvård innan de börjar studera vårdvetenskap. Halarfärg: Neongul

StuBi
Studentföreningen vid Barnpedagogiska Institutionen (StuBI) StuBI är också en ämnesförening inom KAV trots att de är geografiskt placerade i Jakobstad. StuBI-folk läser pedagogik med inriktning på de tidiga barnaåren. I Jakobstad hittar du BI på Paul Hallvars gata 8. Halarfärg: Röd

(Källor: SSHV och KAV)

Novia

Tekniska = betyder numera den del av Novia där man studerar teknik och kommunikation, finns främst på Brändö i Vasa. Studentföreningen heter Filicia. Halarfärg: gul

Sjukis = betyder numera den del av Novia som kallas sektorn för Hälsovård och det Sociala området samt Skönhetsbranchen i Vasa. Deras studentförening heter N.U.D. Halarfärger: De som studerar till socionomer och estenomer har gröna halare, de som studerar till sjukskötare, barnmorska, hälsovådrare, bioanalytiker och röntgenskötare har vita halare.

Mask betyder "Föreningen för s(c)ena konstiga människor som inte maskar sig" och är ämnesföreningen för de som studerar drama och teater eller fysisk teater vid Novia i Vasa. Halarfärg: svart.

Har webbredaktören glömt någon? Tipsa!