Studiestöd

24.09.2018

Studiestödet i Finland består av studiepenning, allmänt bostadsbidrag och statsborgen för studielån. Studerande på andra stadiet kan dessutom få skolresestöd och på högskolenivå kan man få måltidsstöd. Vuxenutbildningsstöd kan utbetalas till dem som redan arbetat 5 år.

FPA:s snabbguide till studieförmånerna kan hjälpa dig!

Vem kan söka studiestöd?

Studiestöd beviljas enligt följande:
Att du beviljats studieplats, alltså blivit antagen till en läroanstalt, att du studerar på heltid (med heltidsstudier avses olika saker beroende på var man studerar), din studieframgång (antal studiepoäng per månad/läsår), dina och i vissa fall dina föräldrars inkomster kan påverka huruvida du får studiestöd. Lön för arbetspraktik eller inlärning i arbetet och stipendier beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen för studiestöd. Praktiklön och stipendier kan i vissa fall också utgöra ett hinder för studiepenning.

Studiepenningens belopp beror också på var du studerar, din ålder, boendeform och civilstånd.

Studiestöd kan beviljas för:

Gymnasiestudier, grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning, högskolestudier, andra heltidsstudier efter grundskolan som pågår oavbrutet i minst åtta veckor. Sommarstudier, d.v.s. heltidsstudier utöver de normala studiemånaderna. Du kan få studiestöd både om du studerar i Finland och om du studerar utomlands. Hur du gör med studiestöd om du är utomlands och studerar hittar du på FPA:s sidor om studier utomlands.

Högskolestudier räknas alltid som heltidsstudier, så länge som du menar ta examen från högskolan. Gymnasiestudier räknas som heltidsstudier då man tar minst 75 kurser. Du måste delta i minst 10 kurser per termin, eller under en termin göra två studentexamensprov.

Yrkesinriktade studier räknas som heltidsstudier då studierna blir minst tre studieveckor per månad. Om du inte har studieveckor, måste du delta i den undervisning eller den praktik som skolan ordnar minst 25 timmar i veckan.

Allmänt bostadsbidrag

Som studerande skall du ansöka skilt om allmänt bostadsbidrag. Antal studiemånader eller för hur lång tid man får studiestöd tas inte i beaktande när man beviljar bostadsbidraget. Bostadsbidraget betalas ut för hela hushållet tillsammans. Läs närmare på FPA:s hemsida om vem som hör till samma hushåll.

Studielån

Studielånet är ett statsgaranterat lån som du måste betala tillbaka. Då du har beviljats statsgaranti för studielån kan du själv välja hos vilken bank du ansöker om lånet och komma överens om räntor och annat med dem. Eftersom lånet är statsgaranterat behöver du ingen annan säkerhet för lånet. Statsgarantin är giltigt högst 30 år från att den första låneposten togs ut. I regel börjar man betala tillbaka lånet då studierna är slutförda.

Skolresestöd

Du beviljas skolresestöd främst för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Du ska köpa den billigaste möjliga biljetten för en tid motsvarande en månad för buss- och tågresor. För resor med eget färdmedel finns egna regler.

Subventionerade måltider

För att få subventionerade måltider behöver man ett studiekort eller FPA:s måltidsstödskort. Om du studerar vid en högskola har du rätt att få köpa studentmåltider till nedsatt pris på restauranger som omfattas av systemet med måltidsstöd. Restauranginnehavaren har dragit av måltidsstödet från måltidens maximipris och det pris du betalar är alltså nedsatt med motsvarande belopp. Måltidsstödet är 1,94 euro per måltid.

Text: Liselott Nyström, ungdomsinformatör


Källor: Undervisningsministeriet, FPA

Tillbaka