Studiestöd

Studiestöd

Studiestödet i Finland består av studiestöd, bostadstillägg och statsborgen för studielån. Studerande på andra stadiet kan dessutom få skolresestöd och på högskolenivå kan man få måltidsstöd. Vuxenutbildningsstöd kan sådana få som redan arbetat 5 år.

Vem kan söka studiestöd?

Studiestöd beviljas enligt följande:
studiepenning för studerande som fyllt 17 år att du beviljats studieplats, alltså blivit antagen till en läroanstaltatt du studerar på heltid (Med heltidsstudier avses olika saker beroende på var man studerar.) din studieframgång (Framgången i studierna anses tillräcklig om den tid under vilken du bedriver studier på heltid inte väsentligt kommer att överskrida den stödtid som fastställts för studierna i fråga.)dina och i vissa fall dina föräldrars inkomster kan påverka huruvida du får studiestöd Lön för arbetspraktik eller inlärning i arbetet och stipendier beaktas som inkomst vid inkomstkontrollen för studiestöd. Praktiklön och stipendier kan i vissa fall också utgöra ett hinder för studiepenning.

Studiepenningens belopp beror på var du studerar, din ålder, boendeform, civilstånd och i vissa fall också på föräldrarnas inkomster. Föräldrarnas inkomster kan antingen sänka eller höja beloppet.

Studiestöd kan beviljas för:

gymnasiestudiergrundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildninghögskolestudierandra heltidsstudier efter grundskolan som pågår oavbrutet i minst åtta veckor.sommarstudier, dvs heltidsstudier utöver de normala studiemånaderna

Bostadstillägg

Du kan få bostadstillägg för studiemånaderna om du bor i en hyres-, bostadsrätts eller delägarbostad. Bostadstillägg beviljas för en sådan bostad som är lämpligt belägen med tanke på studierna. Beloppen ser du på kelas hemsida.

Studielån

Studielånet är ett statsgaranterat lån som du måste betala tillbaka. Då du har beviljats statsgaranti för studielån kan du själv välja hos vilken bank du ansöker om lånet och komma överens om räntor och annat med dem. Eftersom lånet är statsgaranterat behöver du ingen annan säkerhet för lånet. Statsgarantin är giltigt högst 30 år från att den första låneposten togs ut. I regel börjar man betala tillbaka lånet då studierna är slutförda.

Skolresestöd

Du beviljas skolresestöd främst för resor med kollektivtrafik eller skolskjuts. Du ska köpa den billigaste möjliga biljetten för en tid motsvarande en månad för buss- och tågresor. För resor med eget färdmedel finns egna regler.

Subventionerade måltider

För att få subventionerade måltider behöver man ett studiekort eller FPA:s måltidsstödskort. Om du studerar vid en högskola har du rätt att få köpa studentmåltider till nedsatt pris på restauranger som omfattas av systemet med måltidsstöd. Restauranginnehavaren har dragit av måltidsstödet från måltidens maximipris och det pris du betalar är alltså nedsatt med motsvarande belopp. Måltidsstödet är 1,67 euro per måltid.