studier

26.01.2023
Hur studerar man till veterinär? meh
Patricia Donner

Magister i Vuxenpedagogik, studerar till elev- och studiehandledare Patricia svarar

02.02.2023

Hej ”meh”,
I Finland är det möjligt att studera veterinärmedicin endast vid Veterinärmedicinska fakulteten vid Helsingfors universitet.

Grundutbildningen i veterinärmedicin pågår i sex år. Kandidatprogrammet i veterinärmedicin (3 år) ger en mångsidig veterinärmedicinsk-biologisk grund. Utbildningsprogrammet för licentiatexamen i veterinärmedicin (3 år) ger de kunskaper som krävs för att arbeta som veterinär. Utbildningen öppnar vägen för många olika yrkesbanor för dem som är intresserade av både djurens och människornas hälsa. Efter grundutbildningen har veterinären möjlighet att t.ex. specialisera sig inom något område eller avlägga doktorsexamen (till forskare).

Om du vill läsa mer om utbildningen kan du gå in på DEN HÄR hemsidan.

Med vänliga hälsningar,
Patricia Donner

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Kan man som socionomstuderande komma till er på ledarskapspraktik?
Läs mera

hur mycket kursböcker i samhällsvetenskaper i Åbo är på finska? och allmänt fast studiesspråket är svenska, hur mycket finsk litteratur brukar dyka upp?
Läs mera

Hejsan! Jag går i ettan för tillfället och jag vet inte riktigt vad jag ska välja för studieavsnitt inför tvåan då jag inte är säker på vad jag ska skriva i studenten. Min fråga handlar egentligen spe...
Läs mera

Hej! Vad kan man jobba som om man studerat hälsovetenskaper vid ÅA (med huvudämne vårdvetenskap)? Var kan man jobba och vilka yrkestitlar kan man ha, samt hurudan lön har dessa yrken?
Har förstått at...
Läs mera