Vidare studier

15.12.2020
Hej! Just nu studerar jag till ungdomsledare första året och tar även kombistudier där på sidan. Jag har tänkt hoppa av kombi för fattar ingenting på gymnasie matte och orkar bara inte vara där något mera. Vad kan jag studera till utan gymnasie betyg? Kan jag studera till barnträdgårdslärare? Kan ni listra upp några yrken jag med ungdomsledar betyg kan studera vidare till, utan gymnaise? Vet inte
Patricia Donner

Magister i Allmän- och Vuxenpedagogik. Studerar till elev- och studiehandledare. Patricia svarar

16.12.2020

Hej Vet inte!

Synd men förståeligt att du upplever kombistudierna som allt för betungande, och då speciellt matematiken. Du kunde kanske innan du beslutar dig för att hoppa av diskutera din situation med en studiehandledare om ni har en sådan, ifall det skulle finnas något sorts stöd att få för att klara av matematikkurserna om så bara med godkänt resultat. Du behöver ju t.ex. inte skriva matematik i studentexamensprovet bara du kommer genom kurserna. Anledningen till att jag uppmanar dig att göra detta är att studentexamen väger ganska mycket idag när det kommer till att söka in till högskolor, och då särskilt universitet. Gymnasiestudierna förbereder dig också bättre för de akademiska studierna och kan göra det lättare att ta sig an en högre utbildningsnivå.

Jag kan ändå trösta dig med att om du beslutar dig att hoppa av kombistudierna så finns det alternativ. Du kan bra söka in till t.ex. utbildningslinjen för småbarnspedagogik vid Åbo Akademi utan studentbetyg. Du bör då skriva ett VAKAVA-urvalsprov som gäller för alla pedagogiska utbildningar på universitet som du väljer att söka till, t.ex. klass- och speciallärare eller lärare i småbarnspedagogik. Urvalsprovet är baserat på material som delas ut vid provtillfället, och inget förberedande material finns. I provet testas dina färdigheter för att studera på en högskola och på basis av resultatet i provet kan du kallas till lämplighetsintervju för att antas till utbildningen. De som tagit studentexamen med tillräckligt höga poäng i provet (minimi 57 poäng för pedagogiska studier) kallas direkt till lämplighetsprovet och slipper göra VAKAVA-provet. Till Yrkeshögskolor är det ett annat urvalsprov som gäller och där kan minimipoängen i betyget från din yrkesinriktade examen variera (se en av länkarna jag listat). Om du har tillräckligt höga poäng i ditt betyg kan du slippa in till de flesta utbildningar på yrkeshögskola.

 

Jag kan tyvärr inte göra en komplett lista på olika yrken eftersom möjligheter att söka in till en högskola finns inom de flesta utbildningar trots avsaknaden av studentexamensbetyget, men konkurrensen blir troligtvis hårdare om många med studentexamensbetyg söker in (speciellt till ett universitet). Jag listar nedan några länkar så kan du bekanta dig lite med dina olika möjligheter.

HÄR kan du läsa om hur VAKAVA-urvalsprovet såg ut år 2020. Första året som provet ordnades på det nuvarande sättet. 

HÄR kan du räkna ut dina poäng du skulle behöva uppnå i studentexamensprovet. 

HÄR kan du läsa mer om antagning till Yrkeshögskolor på basis av ditt betyg från din yrkesinriktade examen. 

HÄR kan du läsa mer om YH-urvalsprovet ifall dina betygspoäng från din yrkesinriktade examen skulle vara för låga. 

Hoppas detta hjälpte dig i dina funderingar och att du inte blev för förvirrad av mina långa svar. Lycka till!

Med vänliga hälsningar,
Patricia Donner

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

hej, kan man bli antagen via betyg till arcada och novia om man är andragångssökande?
Läs mera

Hej!

Jag tänkte söka till kronoby povakos program, och har hört från en kompis att de har ett inträdesprov dit.

Vad går inträdesprovet ut på? är det ett fysiskt inträdesprov?
Läs mera

Hej!

Jag kommer söka till klasslärare i vår men undrar om urvalsprovet (vakava-provet) kommer ordnas på campus i Vasa eller på distans som förra året?
Läs mera

Hej, i min högstadieskola är flickorna och pojkarna indelade i separata gymnastikgrupper vilket jag kan tycka är bra för att alla ska våga ta plats och utvecklas. En del av oss flickor har disskuterat...
Läs mera