En liten penga- och bostadsordlista

20.09.2018

(baserad på Finlandssvenska förhållanden)

Anmälningsskyldighet = Exempelvis en hyresgäst är skyldig att anmäla skador som hen märker på lägenheten åt hyresvärden. Det är viktigt för att kunna hålla lägenheten i skick. Om hyresgästen inte meddelar ett fel eller en skada, som sedan leder till en större skada, är hyresgästen själv tvungen att stå för reparationskostnaderna.

Betalningspåminnelse = Om du inte betalt en räkning innan förfallodagen, så får du en påminnelseräkning. Till summan i påminnelseräkningen har man även lagt till en dröjsmålsränta. OBS! Alla företag, kommuner och så vidare skickar inte påminnelser, utan kan skicka räkningen direkt till ett indrivningsbolag ifall man inte betalat innan förfallodatum, så var försiktig!

Borgensman = lovar att ställa upp med säkerhet exempelvis när en gäldenär tar ett lån vid en bank. Om gäldenären inte skulle klara av att betala sitt lån är borgensmannen tvungen att betala istället.

Borgenär = Den som någon är skyldig pengar, alltså exempelvis banken eller ett företag som gäldenären köpt något av.

Brukskonto = Det konto dit dina inkomster kommer och därifrån du betalar dina utgifter (till skillnad från sparkonto där du kan spara pengar och som brukar ha en högre ränta, alltså att du tjänar på att spara där)

Budget = man skriver ner och jämför/planerar de utgifter och inkomster man har eller kommer att ha exempelvis per månad eller för ett helt år.

Disponent = en person eller ett företag som sköter det praktiska underhållet av en lägenhet. Om husbolaget har anställt en gårdskarl sköter denna mera gården och allmänna utrymmen i husbolaget. I vissa husbolag är gårdskarlsuppgifterna fördelade på invånarna.

Fordran = oftast betyder det den summa du är skyldig någon

Förfallodag = Den dag då en räkning senast ska betalas

Garantihyra = En summa, som hyresvärden vill att du betalar till hens konto som en säkerhet för lägenheten. Om hyresgästen inte klarar av att sköta sitt ansvar som hyresgäst (exempelvis inte betalar hyran eller inte ersätter skador på lägenheten som hen orsakat) så kan hyresvärden ta pengar därifrån. Man får tillbaka garantihyran när man säger upp hyreskontraktet och flyttar ut ifall man skött sig. Summan brukar vanligtvis vara 1-3 månaders hyra.

Gäldenär = den som är skyldig någon pengar, exempelvis har obetalade räkningar till ett företag eller har tagit ett lån av banken.

Hyresavtal = Ett skriftligt avtal mellan hyresvärden och hyresgästen. Även muntliga avtal är juridiskt bindande, men helst ska de båda parterna komma överens om hyresdetaljerna skriftligt. I avtalet antecknas alla viktiga detaljer. Håll bra vara på hyresavtalet.

Hyresgäst = den/de som hyr en lägenhet och bor i den

Hyresvärd = den som äger en lägenhet och hyr ut den åt en hyresgäst.

Indrivning = till indrivning hör alla de sätt och metoder som man kan använda för att försöka få in fordran (summa) som en gäldenär är skyldig en borgenär. Borgenären kan här vara exempelvis ett företag som sålt en produkt, en bank, en indrivningsbyrå eller en utmätningsmyndighet. Endast en utmätningsmyndighet kan ta till tvångsåtgärder för att driva in skulden, exempelvis genom att utmäta lönen, beslagta egendom eller sälja egendomen på en auktion.

Nettoinkomster = de pengar som du får in exempelvis genom lön eller studiestöd, efter att skatter och andra avgifter dragits av dem.

Ränta = Ränta är en avgift man betalar för att man tar ett lån. Räntans storlek beror på hur mycket pengar man lånar och varifrån man lånar dessa pengar. Det brukar vara lägre ränta (=billigare) att låna av en bank än av t.ex. snabblåneföretag. Man betalar ränta på alla lån (i princip betala för ATT man får låna av exempelvis banken) men man kan också hamna att betala ränta på den tid till exempel en räkning gått över förfallodagen.

Uppsägning = att exempelvis säga upp ett hyreskontrakt. Om man besluter sig för att flytta bort från en hyresbostad ska du säga upp hyresavtalet skriftligt. Vanligtvis ska man säga upp hyresavtalet senast en månad på förhand, men kontrollera tiden i hyresavtalet. Missar man är man tvungen att betala följande månads hyra.

Utgifter = de summor i pengar som man ska betala exempelvis i räkningar, hyra, mat och mediciner.

Text: Text: Ungdomsinformatörerna och praktikanterna vid Decibel.fi
Faktagranskning: Faktagranskning: Angelica Qvist, ekonomisk handledare vid Resurscentret Föregångarna rf

Översättning: Översättning: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors

Tillbaka