Hyresavtal

20.09.2018

Hyresavtalet är nog det viktigaste pappret när det gäller att flytta hemifrån (eftersom de flesta kommer att bo på hyra i sin första egna lya). Huvudsaken är att avtalet är skriftligt, alltså att hyresgästen och hyresvärden till pappers kommit överens om vad som gäller. De flesta muntliga avtal är också giltiga, men om det blir problem så kan ord stå mot ord. Så gör helst upp ett skriftligt avtal som båda skriver under, till och med fastän det är din kära morbror som hyr ut sin lägenhet åt dig!

Följande saker borde framgå av hyresavtalet:

Hyresavtalets längd

Gäller avtalet tillsvidare eller bara för en viss tid? Vilka är reglerna när det gäller uppsägning av avtalet (både för hyresvärden och för hyresgästen)? Oftast gäller följande om inte annat överenskommes i avtalet:

"Om hyresvärden säger upp avtalet är uppsägningstiden 6 månader, om hyresavtalet har gällt i minst ett år innan uppsägningen. Om avtalet har gällt en kortare tid är uppsägningstiden 3 månader. Om hyresgästen säger upp avtalet är uppsägningstiden alltid en månad." (källa: Konsumentverket)

Hyresvärden får inte säga upp hyresgästen utan goda skäl. (källa: asumisenabc.fi)

Hyran

Storlek (euro), betalningssätt (t.ex. ett konto att betala till, på räkning) och betalningsdag (t.ex. den sista varje månad). Även eventuella justeringar bör framgå, alltså när och varför hyran kan höjas av hyresvärden. På Konsumentverkets webbsidor kan du läsa mera om hyrans storlek och höjningar. 

Bostadens kondition

I vilket skick är bostaden när du flyttar in? Kommer stora renoveringar att göras inom en överskådlig framtid, t.ex. kommer hela husbolaget att byta ut alla rör i hela huset, så att du kanske inte kan använda köket på ett tag? Sådant är bra att veta, men framförallt är det bra att tillsammans med hyresvärden gå igenom bostadens skick när du skriver hyresavtalet (ta fotografier!). Annars kanske det blir gräl ifall bostaden är i mycket sämre skick när du ska flytta ut, och du kanske inte får tillbaka din garantiavgift (se längre ner på sidan).

Eventuella övriga avgifter

Ska du t.ex. betala vattenavgiften skilt eller ingår den i hyran? Är den baserad på ett medeltal eller kostar den enligt hur mycket vatten du använder? Ingår elektriciteten i hyran eller kommer en skild räkning för det? Om lägenheten är uppvärmd med elektricitet, så kommer räkningen att vara betydligt dyrare. Ingår någon avgift för Internet-förbindelse eller digital-TV? Avfallshanteringsavgift? Kolla!

Eventuell garantiavgift

Hyresvärden har rätt att kräva en hyresgaranti, en avgift som säkerhet ifall du inte betalat hyran eller orsakar skador på bostaden. Den får vara högst summan av tre månaders hyra, men det vanliga är en eller två månaders hyra. Om du betalat alla månaders hyra och inte haft sönder något eller misskött lägenheten, så får du tillbaka den här avgiften när du flyttar ut sedan.

Hyresvärdens och hyresgästens underteckningar samt ort och datering

 

Om du till exempel vill veta på vilka grunder du kan bli uppsagd eller vräkt ur lägenheten, vem som är ansvarig för luftkonditioneringen, vad som händer ifall det blir rör-remont i ditt hus och dylikt, så kan du läsa mera på följande webbsidor:

Miljöförvaltningen 

Ympäristöhallinto

NAL - Asuminen ABC 

Text: Text: Liselott Nyström, ungdomsinformatör

Översättning: Översättning: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors (till finska)

Tillbaka