Hyresgästens rättigheter och skyldigheter

20.09.2018

Hyresgästens rättigheter

  • Hyresvärden ska se till att bostaden är i bra skick och beboelig, det vill säga att t.ex. kylskåpet, uppvärmningen och vattenrören fungerar.
  • Man får på egen bekostnad genomföra mindre reparationer med hyresvärdens tillstånd (gärna skriftligt), och man behöver inte heller återställa allt som det var innan, när man flyttar ut, om reparationen är professionellt utfört.
  • En sänkt hyra om det i bostaden uppstått sådana fel och brister och vars reparationer/renovering försvårar boendet (så länge hyresgästen inte själv förorsakat felen och bristerna). Om felen orsakar hälsofara för hyresgästen (till exempel mögelskador i lägenheten) eller om hyresvärden inte gör oundvikliga reparationer, så har hyresgästen rätt att säga upp avtalet.
  • Hyresvärden får inte gå in i lägenheten som du hyrt utan att ha kommit överens med dig först om besöket. Om hyresvärden behöver utföra nödvändiga reparationer eller dylikt måste du släppa in denne, men hyresvärden bör komma överens om en tidpunkt för besöket med dig först. Om det är panik, t.ex. ett vattenläckage eller brand, så får disponent/vaktmästare gå in i din lägenhet med en huvudnyckel.

 

Hyresgästens skyldigheter

  • Betala hyran inom utsatt tid. Om lägenheten blir skadad på grund av hyresgästens oaktsamhet så måste man ersätta skadan genom att betala till hyresvärden. Så fort en skada har inträffat i lägenheten, så skall hyresgästen kontakta hyresvärden, så att han kan rätta till skadan. Hyresvärden har inte rätt att gå in i lägenheten när som helst, därför har hyresgästen anmälningsskyldighet om alla skador och brister som uppkommer, annars kanske hyresgästen själv måste ersätta reparationerna av skadorna.
  • Normalt slitage behöver hyresgästen inte ersätta, exempelvis kantstötta golvlister, små hål i väggen av tavelspikar eller ljusare tapet under tavlorna. Om det däremot handlar om att något har gått sönder på grund av att hyresgästen varit oaktsam så ska hyresgästen ersätta det. 
  • Hyresgästen är ansvarig för sin familj och för gäster som besöker lägenheten.
  • Om man hyr ut lägenheten i andra hand, så är förstahandshyresgästen ansvarig för eventuella skador som uppstår på grund av oaktsamhet från andrahandshyresgästens sida.
  • Hyresgästen ska följa eventuella ordningsregler för huset (de brukar följa med hyresavtalet eller finnas skriftligt i t.ex. trapphuset), men också allmänt folkvett och hyresgästen skall alltid visa hänsyn till sin omgivning. Det betyder bland annat att man inte får spela hög musik, störa eller bete sig olämpligt eller hotfullt mot hyresvärd och de övriga hyresgästerna.
  • Hyresgästen ska göra slutstädning av lägenheten när han/hon flyttar ut. Om städningen inte är till belåtenhet kan hyresgästen vara tvungen att betala för att en städfirma utför slutstädningen.

 

Text: Text: Liselott Nyström, ungdomsinformatör


Översättning: Översättning: Ungdomsinformatör Jenny Hjulfors (till finska)

Tillbaka