Könssjukdomar

04.12.2018

Med könssjukdomar avser man de sjukdomar som smittar via sex (vaginalt sex, munsex, smeksex och analsex). ALLA kan smittas av en könssjukdom oavsett ålder, kön, status, sexuell läggning, etnicitet osv om de inte skyddar sig tillräckligt.

De flesta märker inte att de har smittats med en könssjukdom. Det är vanligt att man inte har några symptom alls och oskyddat sex medför då att man lätt sprider sjukdomen vidare utan att veta om det. Vissa könssjukdomar kan ha väldigt trista följder om man inte upptäcker dem och behandlar dem i tid. Exempelvis kan både klamydia och gonorré orsaka sterilitet.

Det enda som skyddar mot de flesta könssjukdomar är kondom. Men inte ens kondomen är 100% säker, eftersom den inte täcker hela det området där könssjukdomarna kan förekomma. (Kondomen täcker endast penisen, och därför kan t.ex. kondylom vårtor på pungen eller blygdläpparna ändå smitta. Detsamma gäller analsex och i vissa fall smeksex.  Kondomen är ändå det säkraste alternativet som finns, och därför borde den vara din bästa vän!

Många av könssjukdomarna orsakas av virus, som man sedan är bärare av resten av livet. Det innebär inte att man alltid har besvär, aktiva vårtor/blåsor eller infektioner, men virusinfektionen kan i vissa fall blomma upp igen, smitta och vara väldigt smärtsam. Därför är det bra att testa sig om man vet att man har haft oskyddat sex och därmed utsatt sig för risken att smittas.

Om man vill testa sig skall man kontakta preventivrådgivningen/mödrarådgivningen/familjeplaneringen i sin hemkommun. Beroende på vilka prover som skall tas, om man har symtom o.s.v. så läggs remisser till provtagning eller bokas en tid till mottagningen. Behandlingen av vissa könssjukdomar är helt utan kostnad om man går via den kommunala hälsovården (hvc).  

Kondylom och HPV

HPV, eller humant papillomavirus är ett samlingsnamn får många olika virusinfektioner, varav kondylom är en av dem. Kondylom orsakar inte alltid symtom, och i vissa fall kan symtomen dyka upp långt efter smittotillfället, t.o.m. flera år senare. Sjukdomen smittar även om man inte har synliga vårtor, vilket innebär att man lätt kan sprida sjukdomen vidare genom oskyddat sex utan att man själv vet om att man är smittad.

HPV kan orsaka cellförändringar i både manliga och kvinnliga könsorgan, vilka senare kan leda till en ökad risk att drabbas av livmoderhalscancer eller andra cancerformer i könet, ändtarmen eller svalget. Mot HPV finns två olika vaccin, varav det ena även skyddar mot kondylom vid könsorganet. Vaccinet bör dock tas redan innan personen blir sexuellt aktiv.

Symtomen på kondylom är i de flesta fall små, runda, lätt upphöjd vårtor. Vårtorna kan vara hudfärgade, rosa eller lila-aktiga till färgen. Ibland orsakar vårtorna klåda, sveda eller små blödningar. Smittan kan även märkas genom att man börjar känna smärta eller obehag i samband med samlag.

Vårtorna kan sitta nästan var som helst i underlivet. Vid blygdläpparna, klitoris, urinrörsmynningen eller på livmodertappen. På penisen är det vanligt att vårtorna sitter vid urinrörsmynningen, på ollonet, ollonets kant, på insidan av förhuden eller på penisskaftet.

Alltid kräver inte kondylom behandling, men ibland kan vårtorna behandlas genom ett receptbelagt läkemedel som smörjs eller penslas på det drabbade stället. Vårtorna kan även avlägsnas genom laser eller frys-behandling.

Eftersom kondylom är ett virus så kan vårtorna komma tillbaka även efter en behanding, men om man har ett gott immunförsvar så brukar kroppen förr eller senare ta hand om viruset så att det inte längre orsakar problem.

Genital Herpes

Herpes i underlivet är en väldigt vanlig könssjukdom. Man räknar med att så många som var tredje person bör på viruset, men långt ifrån alla får några symtom.

Herpes i underlivet kan orsaka ömhet i huden, vilket sedan ofta leder till små, vitaktiga och vätskefyllda blåsor. Ganska snabbt brukar blåsorna spricka och istället orsaka sår, som kan orsaka uttalad smärta.

Tiden från smittotillfället tills blåsorna uppkommer kan vara allt från ett par dagar till några veckor. Blåsorna kan uppkomma var som helst i underlivet; i och kring slidan, på penisen eller pungen, kring anus, i urinröret eller på skinkorna.

Eftersom herpes är ett virus så finns det kvar i kroppen även efter att symtomen har försvunnit. För vissa dyker blåsorna upp på nytt med jämna mellanrum (t.ex. då man är förkyld eller har nedsatt immunförsvar), medan andra aldrig mer får en aktiv  herpesinfektion. Generellt så brukar den första gången man får blåsor vara värst.

Diagnosen kan ställas antingen genom visuell undersökning eller genom provtagning. En läkare kan skriva ut ett läkemedel som lindrar symtomen, men det botar inte själva sjukdomen.

Det bästa sättet att undvika att man smittas är att skydda sig genom att använda kondom eller slicklapp då man har sex.

Klamydia

Klamydia är en bakterie som sprids genom oskyddat sex, både genom oskyddat samlag och slemhinnekontakt med sperma/slidsekret. Klamydia kan förutom vid penisen, slidan och ändtarmen även förekomma i halsen, men idag vet man inte hur lätt klamydia smittar till halsen genom oralsex, eller tvärtom.

Klamydia orsakar oftast inga symtom alls. Men i de fall där symtom uppträder så brukar de komma 1-2 veckor efter smittotillfället. Symtomen kan dock dyka upp även betydligt senare. Smittan syns inte genast, så man måste vänta minst en vecka efter smittotillfället innan man testar sig om man vill vara säker på att svaret är tillförlitligt.

De vanligaste symtomen på klamydia är sveda vid urinering och flytningar – hos både killar och tjejer. Killar kan även uppleva smärta i testiklarna, och hos tjejer kan det förekomma blodblandade flytningar och smärta nertill i magen. Har man haft analsex, så att analen är det området som infekterats så kan det leda till flytningar från ändtarmen.

Provtagning görs oftast genom urinprov, men i de fall där symtomen kommer från ändtarmen tas provet som en bakterieodling från anus. Klamydia vårdas med antibiotika, och både vården och medicinen fås gratis via den kommunala hälsovården (hvc).

Risken med att lämna en klamydiainfektion obehandlad är att det kan leda till infertilitet hos såväl kvinnor som män.

Gonorré

Gonorré är en bakterie som smittar genom kontakt mellan slemhinnor eller kroppsvätskor (mun, slida, ollon, anal, ögon, saliv, sperma, slidsekret osv). Bakterien kan med andra ord smittas vid alla former av sex, men framför allt vid vaginal- och analsamlag. Eftersom den smittar via kroppsvätskor så kan den även överföras under smeksex via fingrar, via munsex eller via sexleksaker.

Det är vanligt att man inte får några symtom på att man smittats med gonorré, men får man symptom så brukar de uppenbara sig inom en vecka efter smittotillfället. Man kan ha gonorré i slidan, på penisen eller i analen, men även i ögonen eller halsen. Hos killar kan det svida i urinröret och göra ordentligt ont när man kissar. Även hos tjejer kan det svida när man kissar och man kan ha mer flytningar än normalt, ofta gulaktiga och illaluktande. Symtomen påminner om de man har vid en klamydiainfektion.

Diagnosen ställs vanligen genom urinprov, eller kombineras med ett odlingsprov som tas från slidans väggar eller ändtarmen med en bomullstops. Man kan testa för gonorré även om man inte har symptom. Om testet är positivt så meddelar läkaren Smittskyddscentralen och dina före detta sexpartners meddelas om risken för smitta och uppmanas att testa sig, eftersom obehandlad gonorré kan ha allvarliga följder.

Gonorré behandlas med antibiotika.

Syfilis

Syfilis orsakas av en bakterie. Syfilis är idag en ganska ovanlig könssjukdom i Finland, men under de senaste åren har den blivit något vanligare.

Syfilis smittar genom oskyddat vaginalt, analt och oralt sex, så det enda sättet att skydda sig är att använda kondom/slickduk under hela samlaget.

Symtomen på syfilis är ofta lite diffusa, och olika symtom kan uppträda i olika skeden beroende på hur långt gången sjukdomen är. Man kan vara symtomfri i flera år trots att man bär på smittan, därför förs den lätt vidare. Följderna av sjukdomen är allvarliga, och därför går Syfilis under smittskyddslagen. Skulle man alltså testa positivt för syfilis så kontaktas alla sexpartners och de uppmanas att testa sig. Behandlingen får man gratis via den kommunala hälsovården. Läggs behandlingen in i tid blir man alltid frisk.

Text: Hälsovårdare och sexualrådgivare Tessi Backas

Översättning: Tarja Sirén

Tillbaka