Skolstart

24.09.2018

Bekräfta att du tar emot studieplatsen och kom ihåg att fylla i och lämna in alla papper du fått från läroanstalten!

Red ut din ekonomi

Sök studiestöd, bostadsbidrag och eventuellt studielån om du fyllt 17 år. Fundera på hur du ska klara dig ekonomiskt under året - det lönar sig att göra en grov budget, så att du vet vad du har att leva på i veckan. Bor du fortfarande hemma lönar det sig att reda ut med föräldrarna vilka summor du har att röra dig med i månaden.

Skaffa studiebostad

Många skolor har internat, se till att ansöka om en plats där i god tid om du behöver. I många studiestäder råder dessutom bostadsbrist på studiebostäder och ettor, så var ute i god tid. Kom ihåg möjligheterna att dela lägenhet med kämpisar, höra med släktingar om kontakter och annonsera i media.

När du flyttar hemifrån eller flyttar till studieorten lönar det sig att fundera på huruvida du ska skriva in dig i den nya kommunen. Man kan ha dubbla adresser, d.v.s. ha kommuntillhörighet på en ort och studera på en annan.

När skolan börjat

Från skolan får du antagligen någon form av introduktionsmaterial och det ordnas olika introduktionstillfällen. De flesta skolor har även tutorverksamhet, d.v.s. en äldre studerande hjälper förstaårsstuderandena att hitta rätt, veta vad som gäller, ansöka om studiekort osv. Studiesekreterare och studiehandledare är guld värda och de svarar glatt och snabbt på e-post också.

 

Text: Ungdomsinformatör Liselott Nyström
Översättning: Lena Niininen & Jenny Hjulfors (till finska)

Tillbaka