Studera utomlands

Studera utomlands

Finländska medborgare kan studera vid olika läroanstalter i EU/EES-länderna på samma villkor som landets egna medborgare. Det finns flera olika sätt att söka sig utomlands: på egen hand eller inom ramen för något program, som utbyteselev, utbytesstuderande, för studier som leder till en examen, för påbyggnadsutbildning inom den egna branschen eller för studier som syftar till en påbyggnadsexamen.
Närmare upplysningar om studier utomlands får man från CIMO eller från arbetskraftsbyråernas utbildningsrådgivare.

Här lönar det sig alltid att tala med studiehandledaren i din egen skola, som har koll på fler möjligheter utomlands och kan hjälpa dig med de praktiska arrangemangen!

Arbetspraktik via CIMO

Via Centret för Internationellt personutbyte CIMO kan man också söka sig utomlands för arbetspraktik som ansluter sig till studierna. Internationell praktik är i första hand avsedd för studerande och nyexaminerade, och den nedre åldersgränsen är 18 år. Praktiken stärker praktikantens yrkesmässiga utveckling och språkkunskaper samtidigt som den förbättrar såväl praktikanters som deras arbetsgivares allmänna färdigheter för internationalisering. Praktikplatser finns vid finska beskickningar och utomlands belägna undervisningsställen för finska språket och finsk kultur samt inom statsförvaltningen. Också internationella organisationer erbjuder praktikplatser, och dessa platser är avsedda för studerande i slutskedet av sina högskolestudier och personer som redan avlagt en examen.
CIMO samordnar dessutom programmet IAESTE som huvudsakligen riktar sig till ingenjörsstuderande vid tekniska högskolor och yrkeshögskolor. Övriga praktikplatser för studerande förmedlas av bl.a. AIESEC.

Arbetspraktik via Leonardo da Vinci-programmet

Till arbetspraktik i EU/EES-länder kan man även söka sig via Europeiska unionens Leonardo da Vinci-program. Utbildningsprogrammet går ut på att stöda studerande-, praktikant- och expertutbyte. Programmet är öppet för studerande vid yrkesläroanstalter och för nyutexaminerade och unga arbetstagare/arbetslösa. Enskilda personer kan dock inte söka Leonardo-stipendier, utan en läroanstalt, ett företag eller en annan sökarorganisation vidarefördelar stipendiemedel enligt projektets syften.

Närmare upplysningar om nordiska studerandeutbytesprogram samt om sommarjobbsprogrammet Nordjobb får man av Pohjola-Norden