Yrkesval

24.09.2018

Vet man inte alls vad man vill, ska man prata med sin studiehandledare i skolan och tillsammans försöka hitta det rätta alternativet. Gymnasiet är ett bra alternativ om man inte vet, eftersom man då får mera allmänbildning och kan samtidigt fundera några år till vad man vill studera och söka in till någon yrkeshögskola eller universitet efter studentexamen.

Du kan testa vilken utbildning som passar dig här.

Text: Socionomstuderande Sofia Sundman


Källor: Utbildningsstyrelsen

Tillbaka