Yrkesval

Yrkesval

I Finland har vi något som kallas läroplikt. Läroplikten inkluderar alla barn som bor i Finland. I allmänhet inleds läroplikten det år ett barn fyller 7 år och avslutas efter 10 år, alltså det år ungdomen fyller 17 år. I Finland skall man alltså gå förskola (frivillig), lågstadiet (obligatorisk) och högstadiet (obligatorisk). Efter att man gått ut åk 9 i högstadiet, får man själv välja om man vill studera vid yrkesskola eller gymnasium eller inte alls. Dock rekommenderas det att studera vidare, eftersom det är otroligt svårt att få jobb om man bara gått grundskola.

Men hur skall man då veta vad man vill bli när man blir stor? Vissa människor vet från att de är små barn vad de vill bli, till exempel brandman eller frisör. Då kan man när man ännu går i högstadiet prata med studiehandledaren och ta reda på hur man skall gå tillväga för att i framtiden kunna jobba som det man vill. För frisör finns det till exempel en yrkesutbildning som är treårig. Vet man däremot inte alls vad man vill, ska man också prata med sin studiehandledare i skolan och tillsammans försöka hitta det rätta alternativet. Det kan ibland kännas svårt när man är 16-17 år att bestämma sig för vad man vill studera och vad man kan tänka sig att jobba med i framtiden. Gymnasiet är ett bra alternativ om man inte vet, eftersom man då får mera allmänbildning och kan samtidigt fundera några år till vad man vill studera och söka in till någon yrkeshögskola eller universitet efter studentexamen. Studiehandledare brukar ofta ha flera olika tester och knep om du inte vet vad du vill studera, så det lönar sig att fundera med studiehandledaren. Om man vet precis vilket yrke man vill jobba med, finns det stort utbud av utbildningar som leder till yrkesexamen.