Samarbete med Ungdomsliv och Ungdomsakademin

Samarbete med Ungdomsliv och Ungdomsakademin

Ungdomsinformationsportalen Decibel.fi samarbetar med de två motsvarande ungdomsinfoportalerna Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi och Ungdomsakademin.

När vi får frågor från andra än Decibels 11 medlemskommuner, skickas dessa för att besvaras av våra kolleger (med egna expertnätverk) för att få lokal expertis. Svaren syns sedan på båda sajterna. Frågor från Kronoby, Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby, Vörå, Korsholm, Malax, Korsnäs, Närpes, Kaskö och Kristinestad besvaras av Decibels egna ungdomsinformatörer, hälsovårdare-sexualrådgivare, praktikanter och ca 60 personer starka expertnätverk.

Om en svenskspråkig fråga kommer från någon av UngInfos medlemskommuner i Nyland och Egentliga Finland skickar vi den till UngInfo, som besvarar frågan och skickar svaret åt oss.

Om en finskspråkig fråga kommer från någon annan än Decibels medlemskommuner skickar vi den till Ungdomsliv - Nuortenelämä för att besvaras. Det gäller även svenskspråkiga frågor från Vasa, Larsmo, Karleby, hela Åland och språköarna. Du får alltså alltid svar på den sajt där du ställde frågan, men frågan och svaret syns även på den andra sajten.

Här kan du läsa om hur samarbetet med Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi går till.
Här kan du läsa om hur samarbetet med Ungdomsakademin går till.

 

Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi

Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi är en nationell ungdomsinformations- och rådgivningstjänst på nätet. Syftet med den portalen är framförallt att erbjuda information och rådgivning åt ungdomar från sådana kommuner/städer i Finland som inte har någon egen ungdomsinformations- och rådgivningstjänst. Ungdomsliv.fi samarbetar även med alla de tjänster inom området som redan finns i landet. Målet är att alla ungdomar i Finland, oavsett var de bor, ska få sådan info och rådgivning som just de behöver.
Decibel och Ungdomsliv.fi utbyter frågor med varandra. Det kommer att gå till så här:

1. När det kommer en fråga till Decibel från en annan finländsk kommun än Decibels 11 medlemskommuner, så skickar ungdomsinformatörerna frågan till en koordinator vid Ungdomsliv.fi. Hen skickar den sedan antingen till en expert inom området frågan handlar om eller till den kommun/stad varifrån frågan kommer. En ungdomsinformatör eller annan sakkunnig person inom kommunen svarar på frågan. Vissa kommuner/städer har egna ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och då är det personalen där som svarar på frågan. Svaret skickas så fort som möjligt tillbaka till Decibel, som publicerar det under rätt fråga i Våga fråga. Frågan och svaret kommer även att finnas på Ungdomsliv.fi:s rådgivningstjänst Fråga.

2. När en fråga från någon av Decibels 11 medlemskommuner kommer till Ungdomsliv.fi skickar koordinatorn där den direkt till Decibel. Decibels ungdomsinformatörer och experter svarar på frågan så snabbt som möjligt och skickar svaret tillbaka till Ungdomsliv.fi, som publicerar svaret under rätt fråga i Fråga. Frågan och svaret kommer även att publiceras på Decibels Våga fråga.

På det här viset försöker Decibel och Ungdomsliv.fi försäkra att så många finländska unga som möjligt ska få bra rådgivning så snabbt, sakligt och lokalt förankrat som möjligt.

Ungdomsliv.fi - Nuortenelämä.fi upprätthålls av Koordinaatti, utvecklingscenter för ungdomsinformations- och rådgivningstjänster och finns fysiskt i Uleåborg, Finland. Portalen finansieras av Undervisnings- och kulturministeriet.

Om du har fler frågor eller kommentarer, kontakta Decibels ungdomsinformatörer per e-post eller via vår Facebook-sida. Samarbetet inleds 15.8 på prov och utvärderas vid kontinuerligt.

 

Ungdomsakademin

Ungdomsakademin innehåller bland annat en svenskspråkig ungdomsinformations- och rådgivningstjänst för unga i Nyland och Åboland och drivs av Föreningen Luckan r.f. Ungdomsakademin är från och med år 2017 UngInfos och De Ungas Akademis nya namn. Verksamheten riktar sig i huvudsak till svenskspråkiga ungdomar i åldern 13-29 och personer som arbetar inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin erbjuder individuell handledning, ordnar evenemang, seminarier och kompetenshöjande kurser för unga, föreläser och drar verkstäder i skolor samt arrangerar fortbildningar för personal inom ungdomssektorn. Ungdomsakademin ansvarar även för Sluta panta.
Decibel och Ungdomsakademin utbyter frågor med varandra. Det kommer att gå till så här:

1. När det kommer en svenskspråkig fråga till Decibel från en kommun i Nyland eller Egentligan Finland, så skickar ungdomsinformatörerna frågan till en koordinator vid Ungdomsakademin. Hen skickar den sedan antingen till en expert inom området frågan handlar om eller till en ungdomsinformatör vid någon av Luckorna. Svaret skickas så fort som möjligt tillbaka till Decibel, som publicerar det under rätt fråga i Våga fråga. Frågan och svaret kommer även att finnas på UngInfos rådgivningstjänst Fråga.

2. När en fråga från någon av Decibels 11 medlemskommuner kommer till Ungdomsakademin skickar koordinatorn där den direkt till Decibel. Decibels ungdomsinformatörer och experter svarar på frågan så snabbt som möjligt och skickar svaret tillbaka till Ungdomsakademin, som publicerar svaret under rätt fråga i Fråga. Frågan och svaret kommer även att publiceras på Decibels Våga fråga.

Ungdomsakademin finns i huvudstadsregionen, Borgå, Kyrkslätt, Raseborg och Åbo, samt på nätet. Kontaktuppgifter till de lokala verksamhetspunkterna hittar du via deras egna sidor eller i sidfoten. Här kan du läsa vem Ungdomsakademin samarbetar med och hur verksamheten finansieras.