Spelberoende

Spelberoende

Enligt A-klinikens siffror finns i Finland ungefär 130 000 spelmissbrukare, det betyder ungefär  tre procent av över 15- åringarna. Ungefär var tredje av dem är spelberoende. Största delen av spelmissbrukarna är män.

För mycket spelande kan synnas både i hushållets ekonomi men också som problem med både hälsa och socialt liv. Såsom frånvaro från skolan eller jobb, koncentrationssvårigheter och sömnsvårigheter. Det är vanligt att en spelberoende har även andra psykiska sjukdomar och beroenden, som tex matmissbruk, tobkasrökning och alkoholanvändning.

Spelmissbruk

I det här temapaketet berättar vi mera om spel och varför de har en sådan otrolig dragningskraft på oss. Vi presenterar åldersgränser och förklarar mera om spelberoende och spelmissbruk. I temapaketet finns också kontaktuppgifter till olika Spelmissbrukarvård kliniker i Österbotten.

Detta tema paket har vi gjort tillsammans med Jakobstads Beroendevårdsklinik.(tidigare A-kliniken).

Beroendevårdskliniken har öppenvårdsplatser för den som kommer frivilligt för vård men också de som blir rekommenderade från sina arbetsplats, för drogberoende, spelmissbrukare och deras anhöriga.

Även under Själ och sinne -> Beroende och missbruk finns sidor om Spelberoende. Dessa är gjorda i samarbete med Peluuri.