Inte-okej-sex

Inte-okej-sex

Under hela livet har man något som kallas sexuell självbestämmanderätt. Det betyder att ingen annan någonsin får tvinga en till eller utsätta en för sexuella anspelningar eller handlingar. Varje människa har rätt att själv bestämma om sina sexuella handlingar: med vem hen vill ha sex, när, hur många gånger, på vilket sätt – eller om hen inte vill ha sex alls.

Kom alltid ihåg att du äger din egen kropp!


Strafflagen
: Finlands strafflag finns att läsas på Finlex (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1889/18890039001). De kapitel och paragrafer som berörs på de här sidorna är främst om våldtäktsbrott kap 20 § 1-3, om tvingande till sexuell handling, kap 20 § 4, sexuellt utnyttjande av barn kap 20 § 5-6, om kränkande bildmaterial kap 17 § 18-19, om kränkande av sedligheten kap 17 § 21 och grooming kap 20 § 8b.

Vad är sexuella trakasserier, ofredande och kränkningar?

Då man talar om sexuella trakasserier avser man ett sexuellt beteende som kränker en annan människa. Det typiska är att det rör sig om att ta på en person på ett sätt som upplevs som obehagligt eller att säga saker som upplevs som sexuellt kränkande. Sexuella trakasserier kan ske överallt.

Exempel på sexuella trakasserier:

  • Att ta på någon på ett sätt som den inte gillar.
  • Att skicka meddelanden om sex till någon som inte gillar det, till exempel genom sms eller chatt.
  • Att visa sig själv på ett sexuellt sätt för någon som inte vill det, till exempel i webbkameran.
  • Att ta bilder på någon som sen sprids utan att personen vill det.
  • Att visa eller sätta upp sexuella bilder som känns obehagliga för andra.
  • Att sprida sexuella rykten om någon, som att den personen har haft sex med många.
  • Att göra något sexuellt med sitt kroppsspråk inför någon som inte gillar det.
  • Att titta på någon på ett sätt som kan uppfattas som sexuellt och obehagligt.
  • Att prata eller skämta om sex med någon som inte gillar det.
  • ALLA  oönskade fysiska eller verbala närmanden med en sexuell syftning eller underton.

Då man läser exemplen ovan kan man lätt få uppfattningen att nästan vad som helst kan uppfattas som sexuella trakasserier, men det är alltid personen som utsätts för handlingen som avgör vad som känns obehagligt. Därför kan ingen annan komma och säga att man överreagerar eller tar någonting för hårt. Gränsen mellan exempelvis flirt och sexuella trakasserier är det alltså mottagaren som bestämmer.

Både flickor och pojkar kan utsättas för sexuella trakasserier, och både flickor och pojkar kan vara den som utsätter någon annan för trakasserierna. Om man upplever att man utsätts för sexuella trakasserier är det viktigt att man inte håller inne med denna känsla utan att man gör någonting åt det.

Man kan försöka få slut på trakasserierna genom att öppet säga ifrån. Det är bra om man håller sig tydlig och lugn och helt enkelt konstaterar att man inte tycker att det känns bra då den andra säger eller gör på det sättet. Om man inte tycker att man kan säga det rakt ut kan man t.ex. skriva till personen. I bästa fall upphör trakasserierna efter att man sagt ifrån, men om de inte gör det har man rätt att få hjälp för att se till att trakasserierna slutar.

02.01.2019

Om du har blivit våldtagen, oavsett om förövaren var din partner, en bekant eller en total främling så bör du kontakta polisen så fort som möjligt. Här på Polisens sidor kan du läsa om vad du behöver ...
Läs mera

02.01.2019

Ibland kan det vara svårt att avgöra vad som är gråzon, gränsfall eller glasklart när det gäller vad som inte är tillåtet och accepterat i sexväg. I ett kärleksförhållande kan det vara ännu svårare at...
Läs mera

02.01.2019

Grooming innebär att en vuxen person kontaktar unga personer eller barn via nätet och skapar en relation till barnet/den unga personen i hopp om att det skall resultera i en sexuell kontakt. Med barn/...
Läs mera

02.01.2019

Med "nakenbilder" menar vi här bilder (foton, videoklipp mm) med kränkande innehåll samt spridning. Idag blir det allt vanligare att man tar bilder eller filmklipp på sig själv med mobiltelefonen i ha...
Läs mera

02.01.2019

Sexuellt våld omfattar till exempel antastning, närmanden, trakasserier, beröring, tvingande till förödmjukande eller obehagliga sexuella handlingar, tvingande till samlag och våldtäkt. Såväl flickor ...
Läs mera

02.01.2019

Om den sexuella handlingen inte är önskvärd så är det ett brott. Ingen ska behöva ta emot sexuella handlingar mot sin vilja, det finns inga ursäkter som skulle berättiga att utsätta någon för en sexue...
Läs mera