Parkeringsbot från privat företag

10.07.2009
Jag fick en parkeringsbot 08.03.09 alltså en söndag kl 20.59. Bötern är utskriven av autoparkki norden oy, privaträttsilig övervakningsavgift 35,00 euro. Skall jag betala den eller vem ska jag kontakta för att få reda på mera?
15.10.2013

Enligt Helsingfors hovrätt har inte privata parkeringsövervakningsbolag rätt att bestämma över eller kräva övervakningsavgifter. ParkCom Oy som förlorade ärendet i hovrätten har gått vidare till högsta domstolen (HD) och beviljats besvärstillstånd, men HD har ännu inte avgjort ärendet. Konsumentverket har inte kunnat ge konsumenterna klara besked vad gäller betalning eller motsvarande innan det finns ett lagakraftvunnet beslut, dvs ett slutligt avgörande i ärendet.

Jag skulle föreslå att du tar kontakt med Autoparkki Norden Oy och meddelar att du betalar övervakningsavgiften, utan dröjsmålspåföljder, efter HD:s beslut om HD ger ParkCom Oy rätt att som ett privat parkeringsövervakningsbolag kräva övervakningsavgifter. Om bolaget inte godkänner det kan du vända dig komsumentrådgivningens rådgivningsnummer 071 873 1902.

Hälsar Decibel

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.