Fortsättning till studentexamensregler

16.09.2009
Jag läste här att man får skilda examensbetyg om man inte sparar ett av de obligatoriska proven till sista gången man skriver. Men är det någon skillnad om man ett eller två examensbetyg då? Då man tänker på kommande utbildningar och arbetslivet.
18.11.2011

Ingen skillnad. Betygen är lika mycket värda. Det senare är ju då intyg över att du har avlagt ett studentprov i ett enskilt ämne, dvs kompletterat ditt examensbetyg. Kompletteringsproven kan dock inte användas för att kompensera ett underkänt obligatoriskt prov eftersom de inte hör till examen

Hälsar Siv-Britt höglund, studiehandledare i Korsholms gymnasium

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.