ya

20.01.2021
kan det hända nåt om man får frånvaro från ya?
Patricia Donner

Magister i Allmän- och Vuxenpedagogik. Studerar till elev- och studiehandledare. Patricia svarar

22.01.2021

Hej!

I de flesta skolor antecknar läraren frånvaron i Wilma, varvid ett meddelande med anmälan om saken skickas till vårdnadshavaren (dina föräldrar) om du är underårig. Läraren, ofta klassföreståndare eller grupphandledare, kontrollerar uppgifterna i Wilma. Vid outredd frånvaro eller frånvaro som inte är dokumenterad i Wilma, kontaktar klassföreståndare eller grupphandledare vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren tar då ställning till om frånvaron är olovlig, sjukfrånvaro eller om det finns en annan orsak till frånvaron.

Om inget av detta hjälper så blir ofta skolhälsovården, eventuellt psykolog och läkare involverade och genom dem görs ytterligare utredningar enligt skolans frånvaroplan tillsammans med den studerande och om underårig, dess vårdnadshavare.

Det sker inte drastiska åtgärder om t.ex. olovlig frånvaro varit endast vid ett par tillfällen, även om de följs upp och noteras. Men du kan inte gå obemärkt frånvarande upprepade gånger. Om du är frånvarande och underårig är det alltid viktigt att någon anmäler detta till skolan. Frånvaro kan också komma att påverka din studietakt och ditt betyg.

Om du funderar på att vara frånvarande av någon orsak, t.ex. att du inte mår bra så rekommenderar jag att du kontaktar din lärare eller kurator/hälsovård för att diskutera dina funderingar och varför du inte vill gå till skolan. Om du redan varit frånvarande utan orsak så har detta troligen blivit dokumenterat och vid upprepade gånger kommer det antagligen tas upp till diskussion. Det är alltså aldrig bra att vara olovligt frånvarande.

Hoppas jag svarade på din fråga och att funderingarna kring frånvaro inte handlar om något allvarligt.

Med vänliga hälsningar,
Patricia Donner

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

hej, kan man bli antagen via betyg till arcada och novia om man är andragångssökande?
Läs mera

Hej!

Jag tänkte söka till kronoby povakos program, och har hört från en kompis att de har ett inträdesprov dit.

Vad går inträdesprovet ut på? är det ett fysiskt inträdesprov?
Läs mera

Hej!

Jag kommer söka till klasslärare i vår men undrar om urvalsprovet (vakava-provet) kommer ordnas på campus i Vasa eller på distans som förra året?
Läs mera

Hej, i min högstadieskola är flickorna och pojkarna indelade i separata gymnastikgrupper vilket jag kan tycka är bra för att alla ska våga ta plats och utvecklas. En del av oss flickor har disskuterat...
Läs mera