Lång matematik

17.09.2009
Vilka utbildningar på tredje stadiet kräver att man har läst lång matematik i gymnasiet? Läkare vet jag, men sen har jag ingen aning.
18.11.2011

Om vi talar om studier i Finland så finns det ingen utbildningsenhet som har krav på att man skall ha vitsord i lång matematik. Men kunskaper i lång matematik behövs garanterat i utbildningar som har med teknik att göra. Diplomingenjörsutbildningen har inträdesförhör i som bygger på lång matematik. Också ingenjörsutbildningen har matematik i inträdesförhöret. Också om man skulle klara det med kort matematik behöver man lång matematik för att klara studierna. Dessutom behövs naturligtvis fysik i både ingenjörs- och diplomingenjörsstudierna.
Också för naturvetenskapliga studier är det ganska naturligt och i vissa fall nödvändigt att ha lång matematik men också i studier i ekonomi kan man behöva lång matematik. Tex för studier i psykologi är det nyttigt med lång matematik med tanke på det logiska tänkandet.Att observera är att i Sverige talar man om behörighetskrav, dvs krav på förkunskaper för att man skall få börja studera. Och när det gäller naturvetenskapliga och tekniska studier samt medicinska studier är behörighetskraven skolkurserna i lång matematik, lång fysik och lång kemi.

Siv-britt Höglund, studiehandledare vid Korsholms kommun - och granskat av mattelärarna!

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.