Hjälp

Hjälp

Enligt år 2015 (Treatment of Cannabis related disorders in Europe) drograpport finns det inte ännu i Finland något eget program för behandling av cannabismissbruk. Cannabisnätverket Finland har därför hämtat hem en metod, som man använt i Sverige sedan 1980-talet, och som har visat sig vara effektiv då man vill sluta med cannabis. Det är endast utbildade behandlare i Hap som är certifierade som får behandla dig enligt denna metod! För ungdomar finns en metod som heter Cannabisprogrammet och den kräver samma utbildning.

När behöver man få hjälp med missbruk av Cannabis? Här är några frågor du kan fundera på:

  • Vad är den viktigaste orsaken till att du vill sluta använda Cannabis?
  • Vad behöver du göra för att ändringen skall lyckas?
  • Vad och vilka kan vara till hjälp och hur?
  • Vad kan hindra dig från att göra förändringen och vad kan du göra åt det?
  • Vad är ditt beslut och från när skall det gälla?

Du kan också ta snabbtestet som finns på Cannabisnätverket Finlands hemsida. Där får du en svarstext som berättar om din cannabisanvändning.

En ganska besvärlig sak med cannabis är att den inte är riktigt likadan som andra droger. Det kan vara besvärligt att hitta konkret hjälp speciellt för cannabismissbruk. Det är därför som Cannabisnätverket använder en metod som heter HAP och en som heter Cannabisprogrammet för ungdomar.

Om du upplever att du eller någon anhörig till dig behöver få hjälp med cannabis, kan du kontakta oss på telefon, mail, whatsapp eller facebook. www.cannabisnatverketfinland.fi

År 2014 sökte 2500-3000 personer i Sverige hjälp för sitt cannabismissbruk, i Holland var siffran 10000 och i hela EU 250 000 personer. I USA var siffran 840 000 personer. (Europeisk Narkotika Rapport) Enligt drograpporten EACD finns det ännu inget behandlingsprogram för Cannabismissbruk i Finland. Det är dessutom dyrt för kommunerna med missbrukarvård och allt mer av vården dras in. Det är alltså inte så lätt att hitta hjälp då man vill sluta.

Om du är kompis

Det är jättesvårt att stå bredvid och se på då någon annan skadar sig själv eller förändras till någon man inte riktigt känner igen.
Vi på Cannabisnätverket har en gallup på vår hemsida där vi frågar vilka som besöker sidan. Där har 15,5 procent har svarat att de är kompisar till någon som använder. Vad skall du då göra om du är orolig för en kompis?

  • Berätta om din oro för din kompis
  • Tala med någon vuxen, det kan vara en förälder, skolhälsovårdare eller någon annan vuxen du litar på

Skriv till Decibel eller Cannabisnätverket och fråga mer så försöker vi hitta rätt person du kan vända dig till! Vi på Cannabisnätverket svarar även jättegärna på dina anonyma frågor via Decibels Våga fråga!