Militären

31.08.2023
Hejsan svejsan alla på ni på Decibel, Hoppas ni har det bra!

Jag har en fråga angpende militären för kvinnor. Som det låter nu så kan det bli så att jag söker in sen när jag är av ålder och jag undrar över några saker.

Hur är det med uppbådet för kvinnor?
Vad görs under uppbådet och hur söker man dit?
Vad krävs för att slippa in i militären? (styrka, uthållighet osv.)
Vilka möjligheter finns inom militärtjänstgörning ifall man fortsätter efter den första utbildningen?

Jag vet att det är ganska tufft i militären speciellt för kvinnor men är det ändå något man vågar satsa på?

Skulle det löna sig att börja träna redan nu ifall jag sen bestämmer mig för att söka in? (Skulle inte säga att jag är svag men styrka krävs alltid)

//Tack för svar:) Hoppas ni har det bra Framtidens möjligheter
Henrik Gahmberg

Försvarsmaktens kommunikatör Henrik svarar

06.09.2023

Hej ”Framtidens möjligheter”

Roligt att du funderar på att söka dig till militärtjänst!
Jag ska försöka svara på dina frågor: 

Hur är det med uppbådet för kvinnor?

Det är inget uppbåd för kvinnor, ännu (man funderar på saken på politiskt håll om att göra uppbåden obligatoriska för hela åldersklassen, alltså både män och kvinnor, men än så länge funderar man bara – det kan bli verklighet i framtiden).

Det har startats ett pilotprojekt för sammanslagning av urvalstillfälle för frivillig militärtjänst för kvinnor och uppbåd för män

Nylands, Tavastlands och Lapplands regionalbyråer genomför år 2024 pilotprojekt för en sammanslagning av urvalstillfället för frivillig militärtjänst för kvinnor och uppbåden för män.
I praktiken innebär detta att inga urvalstillfällen ordnas för kvinnor som sökt till Nyland, Lappland och Tavastland för våren 2024. Urvalstillfällena ordnas 15.8–15.12.2024 i samband med männens uppbåd i din hemkommun. Pilotprojektet gäller alltså inte Österbotten. Om pilotprojektet går bra, är det möjligt att urvalstillfället (alltså uppbådet för både kvinnor och män) börjar gälla hela landet.

Du kan söka till inryckningskontingenterna för perioden 2025–2027 i januari och juli.

Tjänstgöringen ska påbörjas (gällande från år 2024) senast det år då den sökande fyller 29 år.

Än så länge måste kvinnor alltså själva ansöka sig till militärtjänstgöringen. Man ansöker sig frivilligt och kvinnor har en möjlighet att känna sig för de första 30 dagarna om militärtjänstgöringen är något för dem och har alltså möjlighet att avbryta tjänstgöringen utan vidare förklaring under de första 30 dygnen av tjänstgöringen – efter det blir kvinnan värnpliktig och tjänstgöringen är inte längre frivillig utan binder en på samma sätt som alla värnpliktiga män. På försvarsmaktens webbplats kan du läsa om hur man ansöker sig till tjänstgöringen, HÄR hittar du en länk.


Vad görs under uppbådet och hur söker man dit?

Som jag skrev ovan, är uppbådet enbart för uppbådspliktiga män – killarna får ett brev hem som berättar var och när uppbådet äger rum. Kvinnorna söker in själva, enligt instruktioner på länken i föregående kapitel.

Vad krävs för att slippa in i militären? (styrka, uthållighet osv.)

Det är en god idé att börja träna sin fysiska kondition i god tid innan tjänstgöringen. Man behöver dock inte vara någon superkvinna, normal god kondition räcker. Men med tanke på att de fysiska kraven är lika för både manliga och kvinnliga beväringar, är tjänstgöringen jämförelsevis tuffare för kvinnor än för män, då kvinnor i allmänhet har mindre muskelmassa och kroppsvikt än män. Kanske ännu viktigare är att ha rätt attityd, ett positivt sinnelag och inte ge upp genast när det känns lite motigt.


Vilka möjligheter finns inom militärtjänstgöring ifall man fortsätter efter den första utbildningen?

Kvinnor har samma möjligheter som män att inleda en militär karriär. En förutsättning att bli officer, är att man under sin beväringstjänstgöring bli antagen till underofficersutbildningen. Till detta måste man ha tillräckligt med poäng. Poäng får man om man klarar de fysiska kraven, har rätt attityd, visar att man är lämpad för chefsuppgifter och försöker sitt bästa i alla delar av utbildningen genast under de första rekrytveckorna. Dessutom är det bra att klart och tydligt för sina förmän säga att man vill till underofficersskolan och att man siktar på en militär karriär.

Man behöver förstås inte sikta på en militär karriär för att komma in på underofficersutbildningen – då blir man reservunderofficer eller -officer.
Underofficersskolan har två utbildningsskeden AUK1 och AUK2. De bästa underofficerseleverna sållas ut efter AUK1 för att flytta till Reservofficersskolan i Fredrikshamn för reservofficersutbildning. De som som inte antas till reservofficersutbildningen, fortsätter underofficersutbildningen i AUK2 och blir efter genomförd utbildning gruppchefer (undersergeanter) för manskapet i den egna kontingenten och för följande kontingent.
Några veckor senare återvänder de som gått Reservofficersskolan till den ursprungliga grundenheten för att tjänstgöra som officersaspiranter. I samband med hemförlovningen befordras officersaspiranterna till underlöjtnanter (vid marinens truppförband) eller fänrik (vid arméns och flygvapnets truppförband). Efter hemförlovningen kan reservister söka sig till utbildningar som yrkessoldat.

I militära uppgifter kan du arbeta som officer, specialofficer, underofficer eller avtalsbunden soldat i olika uppgifter runtom i Finland. Soldaterna använder försvarsmaktens uniform och militärgrader i sitt arbete. Militära uppgifter förutsätter god fysisk kondition. Rekryteringen omfattar ett 12 minuters löptest, där målnivån för den uppgiftsspecifika fysiska konditionen bör nås.

Cirka en fjärdedel av försvarsmaktens personal är officerare. De utför lednings-, planerings- och utbildningsuppgifter. Arbetsrotation och omfattande fortbildning hör till karriären för varje officer. De flesta officerare deltar också i internationella uppdrag. Officerarna får sin utbildning vid Försvarshögskolan.

Vid försvarsmakten arbetar cirka 800 specialofficerare. De har högskoleutbildning som lämpar sig för uppgiften och arbetserfarenhet samt i regel även underofficers- eller reservofficersutbildning. Specialofficerarna arbetar bl.a. som ingenjörer i ICT- och teknikbranschen, präster, kapellmästare och läkare.

Vid försvarsmakten arbetar cirka 3 000 underofficerare. De arbetar bl.a. i ledningssystemsektorn, logistik-, underhålls- och bevakningsuppgifter, sjö- och luftövervakning, flygtekniska uppgifter samt som militärmusiker. I underofficersutbildningen betonas utbildar- och chefsuppgifter.

Många underofficerare och officerare vid försvarsmakten har inlett sin karriär som avtalsbundna soldater. Oftast är de avtalsbundna soldaterna nyligen hemförlovade reservister som efter sin beväringstjänst söker sig till försvarsmakten för att arbeta som utbildare i 6–12 månader. Du kan höra dig för om lediga platser som avtalsbunden soldat direkt hos det truppförband du är intresserad av.

Du kan läsa mera om detta på försvarsmaktens webbplats HÄR.

 

Jag vet att det är ganska tufft i militären speciellt för kvinnor men är det ändå något man vågar satsa på?

Absolut! Som jag skrev ovan är rätt attityd nyckeln till en lyckad militärtjänst. Men som sagt, om du inte rör på dig fysiskt, är det hög tid att börja nu. En god kondition underlättar utbildningen och förebygger skador.

 

Skulle det löna sig att börja träna redan nu ifall jag sen bestämmer mig för att söka in? (Skulle inte säga att jag är svag men styrka krävs alltid)

Ja, träna mångsidigt: löpning, simning, skidning, cykling, stavgång, gym, bollsporter, aerobic. Ladda ned Försvarsmaktens kosnadsfria app MarsMars. Den finns både i AppStore och GooglePlay, länk HÄR. Försvarsmaktens mobiltjänst MarsMars hjälper dig att följa dina egna rörelser, matvanor, vila och återhämtning samt utmana dig själv inom olika områden av välbefinnande. MarsMars låter dig också starta professionella träningsprogram och uppmuntra dina vänner till varaktig förändring.

 

Lycka till!

Henrik

Kommentarer

Inga har kommenterat på denna sida ännu

Ställ en egen fråga

Skriv kommentar

OBS! Ställ din fråga vid Våga fråga.

Får man ha med snus till milin?
Läs mera

Hejsan.
Vad gör militärpoliser och hur blir man en sådan?
Läs mera

Hej, ska snart på längre skogsläger i milin. Har snabb skäggväxt (rakar annars varje dag) och har aldrig varit så många dagar utan att raka mig så tänkte om det är tänkt att man ska raka sig i skogen ...
Läs mera

Jag skulle vilja försöka bli prickskytt inom militären ifall jag rycker in som frivillig när jag är gammal nog.

Hur går det till när man utbildar sig vidare inom militären?

Vad bör man tänka på?
Läs mera